Vlaanderen en de lokale besturen slaan sinds 2021 de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Dat doen ze aan de hand van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 1.O en LEKP 2.0). Op deze pagina vind je alle relevante informatie, inspirerende voorbeelden en krijg je een overzicht van de verschillende organisaties die het pact ondersteunen. 

Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0

Sinds 8 juli 2022 werd een tweede versie van het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP 2.0) gelanceerd. Er wordt een totaalsubsidie van 8.750.000 euro eveneens verspreid over alle besturen die intekenen op het pact. Indienen kan zoals bij het LEKP 1.0, via een gemeenteraadsbeslissing dat jouw lokaal bestuur oplaadt in diezelfde module subsidiebeheer van het Loket voor Lokale Besturen. Indienen zal vanaf begin september mogelijk zijn, en voor beide pacten tot en met 5 december 2022. Net zoals bij het LEKP 1.0 hebben wij een sjabloon voor de gemeenteraadsbeslissing opgemaakt.

Voor 2023 wordt hetzelfde bedrag voorzien, voor 2024 gaat het nog over 5.000.000 euro. Samengeteld voor deze 3 jaren wordt dus 22.500.000 voorzien. In tegenstelling tot LEKP 1.0 is nog geen financiering gegarandeerd voor de volgende legislatuur.

Budget 2022 voor Lokaal Energie en Klimaatpact 1.0

Ondertussen werden ook het budget voor (Vlaams budgetjaar) 2022 goedgekeurd. De Vlaamse Regering voorziet een subsidiebedrag van 24.870.000 euro. De verdeling per gemeente (indien 300 gemeenten onderteken) is terug te vinden in het overzichtsdocument financiĆ«le ondersteuning 2022. Dit bedrag wordt aan de deelnemende lokale besturen uitbetaald in voorjaar 2023.

Heb je vragen? Raadpleeg dan zeker onze FAQ-pagina. Staat jouw vraag hier niet tussen? Stel je vraag dan via ons online formulier of contacteer ons via netwerkklimaat@vvsg.be.

Ervaar je hindernissen bij de uitvoeringen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact dan kan je deze o.a. melden via ons online formulier "Hindernissen bij het LEKP".