Vlaanderen en de lokale besturen slaan sinds 2021 de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Dat doen ze aan de hand van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 1.O, LEKP 2.0 en LEKP 2.1).  Op deze pagina vind je alle relevante informatie, inspirerende voorbeelden en krijg je een overzicht van de verschillende organisaties die het pact ondersteunen.

Budgetverdeling 2022 (uitbetaling 2023)

Begin 2023 werden de budgetverdelingen voor het LEKP 1.0 en 2.0 wat betreft het jaar 2022 goedgekeurd. Je kan het bedrag voor jouw stad of gemeente raadplegen via het overzicht budgetten 2022.

Heb je vragen? Raadpleeg dan zeker onze FAQ-pagina. Staat jouw vraag hier niet tussen? Stel je vraag dan via ons online formulier of contacteer ons via netwerkklimaat@vvsg.be.

Ervaar je hindernissen bij de uitvoeringen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact dan kan je deze o.a. melden via ons online formulier "Hindernissen bij het LEKP".

Budgetverdeling 2023 (uitbetaling 2024)

Op 7 juli 2023 legde de Vlaamse regering het budget voor LEKP 1.0 voor het Vlaamse begrotingsjaar 2023 vast. Terwijl dit de voorbije jaren een bedrag van 24,87 miljoen euro bedroeg, is nu een iets hoger bedrag voorzien: 28, 3 miljoen euro. Dit betekent dat het bedrag dat aan de Vlaamse gemeenten zal worden uitbetaald in april 2023 wat hoger zal liggen. De tabel met trekkingsrechten voor LEKP 1.0 bij het Besluit van de Vlaamse regering geeft een goed beeld van het bedrag dat aan de gemeente zal worden uitbetaald, aangezien bijna alle Vlaamse gemeenten LEKP 1.0 ondertekend hebben. 

Voor de versie 2.0 kan uitgegaan worden dat de uitbetaling in 2024 niet veel zal verschillen van de uitbetaling in 2023. Het zal iets minder zijn gezien een aantal bijkomende gemeenten LEKP 2.0 ondertekend hebben of nog gaan ondertekenen en het beschikbare bedrag dus over iets meer gemeenten moet verdeeld worden. 

Voor versie 2.1 is het aantal ondertekenaars voor 2023 intussen bekend: 89 lokale besturen gaan dit bijkomende engagement aan. De bedragen zijn terug te vinden in de tabel in bijlage bij het Ministerieel Besluit. 

Budgetten 2024 en volgende (uitbetaling 2025 en volgende)

In functie van de opmaak van meerjarenplannen kunnen we de volgende info meegeven: 

  • LEKP 1.0: hiervoor is tot (uitbetaling) 2030 een basisbedrag van 10 miljoen euro voorzien. Jaarlijks wordt bekeken of dit basisbedrag aangevuld wordt met middelen uit het Klimaatfonds. Tot nu toe is dat telkens het geval. Om een raming op te maken voor opname in het meerjarenplan vanaf 2025 kan gerekend worden met een bedrag van 40% van wat ontvangen werd in 2022 en 2023. 
  • LEKP 2.0: hiervoor is 2025 voorlopig het laatste jaar waarvoor middelen uitbetaald worden. Of dit nog verder gezet wordt en zo ja, hoe, is een vraag voor de volgende Vlaamse regering. Er is op het Vlaamse budget 2024 een bedrag van 5 miljoen euro voorzien, in de voorgaande jaren was dat 8,75 miljoen. Reken dus voor 2025 op een bedrag dat zo'n 57% bedraagt van de eerdere betalingen. 
  • LEKP 2.1: hiervoor is 2025 eveneens voorlopig het laatste jaar waarvoor middelen uitbetaald worden. Hiervoor is een bedrag van 7 miljoen euro voorzien, terwijl dit het eerste jaar 9 miljoen euro was. Reken dus voor dit tweede jaar op een bedrag dat zo'n 77% bedraagt van de uitbetaling in 2024 (zie hoger). 

Wat ging er vooraf aan het Lokaal Energie en Klimaat Pact?

luister naar VVSG-podcast De Lobby