Vlaanderen en de lokale besturen slaan sinds 2021 de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Dat doen ze aan de hand van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 1.O, LEKP 2.0 en LEKP 2.1).  Op deze pagina vind je alle relevante informatie, inspirerende voorbeelden en krijg je een overzicht van de verschillende organisaties die het pact ondersteunen.

Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1

In het najaar  van 2022 werden we geconfronteerd met een energiecrisis. Deze crisis maakte duidelijk dat we nog te afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Daarom werd op 16 december 2022 het LEKP 2.1 goedgekeurd door de Vlaamse regering als addendum op het LEKP 2.0. Er wordt een totaalsubsidie (verspreid over 2 jaar) van 16 miljoen euro verspreid over alle besturen die intekenen op het pact. Indienen kan via een gemeenteraadsbeslissing dat jouw lokaal bestuur oplaadt in de module subsidiebeheer van het Loket voor Lokale Besturen. Het opladen is mogelijk vanaf 2 april 2022 tot en met 5 oktober 2023.

Budgetverdeling:

  • 9 miljoen euro voor 2023
  • 7 miljoen euro voor 2024

Budgetverdeling 2022

Begin 2023 werden de budgetverdelingen voor het LEKP 1.0 en 2.0 wat betreft het jaar 2022 goedgekeurd. Je kan het bedrag voor jouw stad of gemeente raadplegen via het overzicht budgetten 2022.

Heb je vragen? Raadpleeg dan zeker onze FAQ-pagina. Staat jouw vraag hier niet tussen? Stel je vraag dan via ons online formulier of contacteer ons via netwerkklimaat@vvsg.be.

Ervaar je hindernissen bij de uitvoeringen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact dan kan je deze o.a. melden via ons online formulier "Hindernissen bij het LEKP".

Wat ging er vooraf aan het Lokaal Energie en Klimaat Pact?

luister naar VVSG-podcast De Lobby