Laten we een boom opzetten: herbekijk de webinar rond vergroening

De eerste vier Energieke Vrijdagen van 2022 staan in het teken van de werven van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Vrijdag 14 januari beten we onder massale belangstelling de spits af met een webinar rond vergroening. Onder de titel ‘Laten we een boom opzetten’ wil de Vlaamse Overheid de lokale besturen stimuleren om voor iedere Vlaming één extra boom te planten, een halve meter extra haag of geveltuinbeplanting aan te leggen en één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners aan te leggen. Met deze webinar wilden wij de 293 steden en gemeenten die het Pact ondertekenden inspireren met enkele goede praktijken om deze doelstellingen te behalen.

We startten de sessie met een voorstelling van de Bomenvisietool, een instrument dat werd ontwikkeld door de VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) in samenwerking met Centrum Duurzaam Groen en de provincie Limburg.  Illias Debroux van het Centrum Duurzaam Groen is medeauteur van deze online tool en lichtte toe hoe lokale besturen op een eenvoudige manier zelf de aanzet kunnen geven tot het uitschrijven van een bomenvisietekst en een bomenbeleidsplan. 
Vervolgens vertelde Bart Backaert hoe je klimaat-robuuste bomen kan introduceren in een stedelijke context. Als hoofdbrigadier van de groendienst van de stad Aalst heeft hij heel wat ervaring met het planten van zuiderse bomen in de stad.  
De derde spreker was Steven Clays van Trage Wegen die uitlegde hoe hij via een analyse van de rooilijnen meer vrije ruimte probeert te creëren voor trage wegen, om deze dan nadien te vergroenen. 
Maarten Tavernier, coördinator van het Netwerk Klimaat, sloot de sessie af met enkele quick-wins die hij vanuit zijn jarenlange ervaring als diensthoofd van de milieudienst in Wevelgem kon vaststellen.

Tijdens de webinar werden ook enkele interessante vragen gesteld. Je vindt deze samen met het antwoord terug in het Q&A document.

Download de presentatie van het Centrum Duurzaam Groen (Illias Debroux) 
Download de presentatie van de stad Aalst (Bart Backaert) 
Download de presentatie van Trage Wegen (Steven Clays) 
Download de presentatie van VVSG (Maarten Tavernier)

Herbekijk hieronder de webinar: