Maasmechelen_InterlevensbeschouwelijkeDialoog_Toestemming_Geknipt.jpg
Provider image

Om de ontmoeting en dialoog met verschillende levensbeschouwingen te stimuleren, organiseren sommige lokale besturen structureel overleg, en organiseren ze met dit platform ook activiteiten voor het breder publiek. (Foto Maasmechelen)

Categorie

 • Levensbeschouwing

Doelen

 • De verschillende levensbeschouwingen in de gemeente samenbrengen en zo tot onderling begrip en respect komen.
 • Een open dialoog stimuleren tussen mensen met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergrond en zo polarisering tegengaan.
 • Werken aan correcte beeldvorming over levensbeschouwingen. 
 • De geloofsgemeenschappen het gevoel geven dat ze deel uitmaken van de gemeente en hen stimuleren om zich te engageren in de gemeenschap.

Doelgroep

 • Levensbeschouwelijke gemeenschappen in de gemeente

 

Beschrijving

Interlevensbeschouwelijke samenwerking moedigt ontmoeting, participatie en integratie aan. Het zorgt voor het uitbreiden van een diverser sociale netwerk. Mensen met verschillende geloven komen in contact met elkaar, waardoor begrip en respect voor elkaar groeit. Als lokaal bestuur kan jij de bruggenbouwer zijn tussen deze verschillende groeperingen. 

Succesfactoren

 • Nodig alle levensbeschouwingen uit, en heb aandacht voor sub-groepen (verschillende landen, strekkingen, leeftijden)
 • Hou rekening met de gebedshuizen die louter op vrijwilligers werken, en zorg dat de werking ook voor hen haalbaar is en aansluit op hun noden.

 

Uitdagingen

 • Maak de activiteiten van het platform wervend door aan te sluiten op actuele thema's, door linken te zoeken met geschiedenis & human interest, en door samen te werken met scholen en dienst toerisme.

Partners

 • Het Agentschap Integratie en Inburgering kan begeleiding verlenen bij interlevensbeschouwelijke dialoog
 • Lokale religieuze gemeenschappen
 • VOEM vzw
 • Lokale CLB's voor activiteiten rond levensbeschouwing op school

Deze praktijk in

Maasmechelen

Het lokaal bestuur van Maasmechelen brengt, in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering, de verschillende levensbeschouwingen in de gemeente samen in een structureel overleg (3 à 4x per jaar). Hierdoor is er continu uitwisseling over o.a. de eigen activiteiten. Vanuit dit overleg worden er gezamenlijke acties en activiteiten georganiseerd, zoals de Open Gebedshuizendag, het organiseren van lezingen en dialoogavonden voor het grote publiek, bezoek aan elkaars gebedshuizen, schoolbezoeken, advies over de inrichting van de begraafplaatsen, enzovoort.
Contactsamenleven@maasmechelen.be

Sint-Niklaas

De werkgroep interlevensbeschouwelijke dialoog bestaat uit stad Sint-Niklaas -- het Agentschap Integratie en Inburgering – moskee Masjid El Fath – RK parochiegemeenschap Sint-Niklaas – De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen – de islamitische geloofsgemeenschap Hicret Camii -Turks Cultureel Centrum – huisvandeMens – Orbit vzw – Vormingplus – JOS vzw – MICV El Houda.

De werkgroep organiseert activiteiten rond bepaalde thema's, zoals een dialoogavond over rituelen in elke levensbeschouwing. In de werkgroep kan iedereen vragen aan elkaar stellen. Deelnemers leren heel veel en het is goed meegenomen dat ze nadien ook elkaar herkennen en begroeten op straat. Ze zien de diversiteit als een grote verrijking in hun leven, ook al zorgt het soms voor discussies. Maar deze gesprekken maken visies ruimer waardoor het respect naar elkaar toe kan groeien en zelfs mooie vriendschappen ontstaan.
Contact: joke.maes@sint-niklaas

Geel

De Islamitische gemeenschap van Geel is reeds lang vragende partij voor een ondersteuning bij de creatie van een islamitisch centrum. Dit islamitisch centrum zou komen op de plaats waar er momenteel een moskee is (in een barak/oud schoolgebouw, eerder Berbers getint). Dit gebouw is gelegen in een sociale woonwijk. In het centrum van de stad is er een andere moskee (eerder Arabisch getint). De stad gaf haar akkoord voor ondersteuning, op voorwaarde dat het islamitisch centrum gedragen zou worden door alle gemeenschappen en verenigingen. Hiervoor is een werkgroep opgericht. Het AgII en VOEM ondersteunen de vraag.
Contact: Tinne.Syen@geel.be

 

Beleidsdomeinen

 • Levensbeschouwing
 • Samenleven en integratie
 • Cultuur
 • Onderwijs

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.