Hoppin.png
Provider image

Een Hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar men vlot kan overstappen van de ene vervoersmodus op de andere. Hoppinpunten zullen de spil worden in de nieuwe basisbereikbaarheidslogica van het Openbaar Vervoer. Op een Hoppinpunt zijn dus deelsystemen en OV aanwezig maar worden ook parkeermogelijkheden aangeboden voor verschillende vervoersmodi. Op deze pagina bundelen we alle relevante informatie over hoppinpunten.

Concrete inrichting van de Hoppinpunten

In het traject naar basisbereikbaarheid werd op 26 januari de Ontwerpwijzer Hoppinpunten gepubliceerd. De ontwerpwijzer geeft lokale besturen handvatten voor de concrete inrichting van de Hoppinpunten. 

De Ontwerpwijzer Hoppinpunten is opgebouwd uit een visietekst met leeswijzer en twee soorten fiches: fiches per inschalingsniveau gekoppeld aan de ruimtelijke context (inschalingsfiches) en fiches per thema (themafiches). De volledige Ontwerpwijzer en verdere informatie hieromtrent, vind je terug op de website van Agentschap Wegen en Verkeer.

Netwerken werken

Het succes van toekomstige hoppinpunt in jouw gemeente hangt niet alleen af van het rijke palet aan vervoersmodi, maar ook van de doordachte inplanting. Duurzame mobiliteit stuurt de ruimtelijke ordening. De knoop- en plaatswaarde bepalen waar de ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. De (inter)regionale en lokale knooppunten hebben dan ook een hoog vervoerpotentieel.

De potentiƫle verdichting van het vervoersnetwerk zal afhangen van de locatie van kern- en treinnet en attractiepolen of vervoersmagneten.

Hoppinpunten vormen de fysieke en zichtbare plaatsen waar vervoer op maat het aanvullend net, kern- en treinnet voedt. Idealiter gebeurt deze 'voeding' in een stervorm. Het Hoppinpunt vormt de schakel tussen verschillende vervoersmodi en vervoerslagen. De vervoerregioraad moet rekening houden met het voor- en natraject van de reiziger en dit kan verschillen volgens het mobiliteitsprofiel van de gemeente.

Om maximaal te profiteren van Hoppinpunten als schakelknooppunt van diverse vervoersmodaliteiten, is het cruciaal om te werken met kruisingen van netwerken. Alle vervoersstromen a priori in kaart brengen en faciliteren is noodzakelijk voor een performante netwerklogica.

Raamcontract, financierings- en subsidiemechanismen

Webinar financiering van Hoppinpunten - 26/06/2023

  • Overichtspagina: Financierings- en subsidiemechanismen Hoppinpunten: Met onder andere volledige opname webinar en presentaties.
     
  • Overzichtspagina: Opdrachtencentrale Hoopinzuilen: Voor het leveren, plaatsen, onderhouden van Hoppinzuilen en kleine bewegwijzering op Hoppinpunten heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een contract. Die raamovereenkomst is opgezet als een opdrachtencentrale zodat ook lokale besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincies, de NMBS, de Vlaamse Waterweg en andere entiteiten van de Vlaamse Overheid daarvan kunnen afnemen. 

Meer weten

Naar pagina:

vervoerregio