Wat is GIPOD?

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden we werken op omleidingstrajecten en detecteren we conflicten tussen werken en manifestaties beter.

Vanaf 01/07/2016 zijn lokale besturen als openbaar domeinbeheerders verplicht om werken, zoals omschreven in het GIPOD-decreet,  in te geven. De  besturen krijgen hiervoor toegang tot de beveiligde GIPOD-omgeving. Deze omgeving bestaat uit een webtoepassing en webservices en laat toe om informatie over werken en manifestaties in het GIPOD in te geven, te beheren en te bevragen.

Meerwaarde voor de lokale besturen

Uit de resultaten van de GIS-monitor 2015 bleek dat de lokale besturen GIPOD als één van de projecten aanziet met de meeste toegevoegde waarde. Er is dan ook heel wat meerwaarde:

  • Alle geplande hinder is nu raadpleegbaar in één centrale databank
  • Met GIPOD kunnen lokale besturen innames van het openbaar domein beter beheren en controleren
  • Werken en/of manifestaties kunnen beter op elkaar afgestemd worden (zonder conflicten)
  • Informatie over de geplande hinder kan op een uniforme manier ontsloten worden naar burgers en ondernemingen
  • Via de synergiemodule zoekt men actief naar mogelijke synergieën en beperkt men op die manier de bijkomende hinder.

Implementatie van GIPOD

De introductie van GIPOD in de huidige gemeentelijke processen en toepassingen is niet van vandaag op morgen gedaan. Het aanpassen van deze processen en/of toepassingen vraagt een goed doorzicht, tijd en eventuele investeringen. Deze handreiking vvormt een hulpmiddel voor de GIPOD-coördinatoren.

Minder Hinder met GIPOD

Op 12 december 2017 organiseerde de VVSG samen met UNIZO in kader van het actieplan Ondernemingsvriendelijke gemeenten een studiedag 'Minder Hinder met GIPOD'. De studiedag gaf een inkijk in de mogelijkheden van GIPOD voor de gemeentelijke diensten economie ifv communicatie en gaf de GIPOD-coördinatoren handvaten om het GIPOD te implementeren of te organiseren in het lokaal bestuur. Presentaties: