Gemeentelijk ondersteuningsplatform vervoerregiowerking

De basismobiliteit van een decennium geleden heeft plaatsgemaakt voor basisbereikbaarheid, waarbij de klemtoon verschuift naar een vraaggericht openbaar vervoer. Vervoersaanbod en vervoersvraag krijgen een efficiëntere afstemming. Om basisbereikbaarheid te doen slagen werd Vlaanderen ingedeeld in vijftien vervoerregio’s. In de vervoerregioraad komen de belangrijkste stakeholders uit alle bestuursniveaus samen.

Zomer 2019 ging in de schoot van de VVSG het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking van start. Vanuit de positie van belangenbehartiger van de lokale besturen focussen coördinator Guido Vaganée en stafmedewerker Michiel Apers zich bij de ondersteuning van de vijftien vervoerregio’s op zes speerpunten: inspireren, faciliteren, mobiliseren, justificeren, collectioneren en coöpereren. Ondertussen zijn al heel wat bakens verzet. De mobibaden dit voorjaar betekenden elke keer een ware onderdompeling in de wegen van basisbereikbaarheid met onder meer acht inspiratievideo’s. Ondertussen heeft het ondersteuningsplatform al veel vervoerregioraden bijgewoond, verschillende stakeholders ontmoet en meegeschreven aan het verzameldecreet. Bovendien bracht de VVSG door hun aanwezigheid in de deelprojecten en werkgroepen van het departement mobiliteit en openbare werken ook de merkarchitectuur, de mobipunten en de gemeenteraadsleden in vervoering.

U bent lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag over de vervoerregiowerking? Neem contact op met Guido Vaganée of Michiel Apers