In een wereld die steeds meer draait op data en technologie, mogen we ook diegenen niet uit het oog verliezen, die moeilijker kunnen omgaan met digitale en technologische middelen.

De meest kwestbaren in onze samenleving hebben nood aan een inclusief digitaal beleid. 

Een integrale aanpak is hiervoor nodig. de burger beseft nog te weinig wat er met zijn/haar data gebeurt door private actoren en hoe deze kan worden gebruikt om zijn/haar gedag te beïnvloeden en sturen.  Het verruimen van de digitale dienstverlening is belangrijk maar mensenwerk blijft nodig.

De website van MediaWijs biedt alvast heel wat inspiratie. De zeven bouwblokken op de website helpen een duurzaam e-inclusiebeleid vormgeven.

De VVSG werkgroep E-Inclusie komt sinds kort opnieuw samen. Het doel van deze werkgroep is:

  • ervaringen delen met betrekking tot e-inclusie op (boven)lokaal niveau: steden, gemeenten en organisaties getuigen, demonstreren, wisselen uit over hun projecten
  • goede praktijken en initiatieven op vlak van e-inclusie detecteren en ontsluiten (onder meer via de website e-inclusie.be)
  • communicatie en verkenning van tools en mogelijkheid tot het geven van input en feedback
  • op vraag: opzetten van specifieke gezamenlijke initiatieven

De werkgroep komt twee keer per jaar samen. Ben je werkzaam voor een lokaal bestuur en heb je interesse in deze werkgroep? Heb je zelf initiatieven die je wil voorstellen of ideeën of vragen voor de werkgroep? Laat het weten via dany.dewulf@vvsg.be