Drones

Drones worden ook wel aangeduid met de afkorting UAV, wat staat voor "Unmaned Aerial Vehicle".  Het gaat dan ook over onbemande luchtvaartuigen,  die van op afstand kunnen worden bestuurd of toestellen die zelfstandig kunnen vliegen.  Nikola Tesla ontwierp de eerste drone in 1884. De drone kende zijn eerste gebruik in de militaire wereld, decennia geleden.

De drone is dus geen recent fenomeen. De voorbije jaren zien we meer en meer toepassingen buiten de militaire wereld met drones.

In 2016 leverde Amazon voor het eerst een besteling bij een klant met een onbemande, GPS-gestuurde drone. Het leveren van pakjes via drone is wellicht één van de meest tot de verbeelding sprekende toepassingen van drones in de logistiek.  De voordelen zijn voor de hand liggend: er is minder mankracht nodig,  het pakketje kent geen vertraging door file of weghindernissen en er is geen CO2-uitstoot, dus de levering verloopt op een milieuvriendelijke manier.

Ondertussen zien we ook dat overheden alsmaar meer drones inzetten voor maatschappelijke doeleinden, in allerlei domeinen.  

Politiezone Westkust maakte gebruik van een drone om drukte te monitoren en in goede banen te leiden tijdens het Internationaal Vuurwerkfestival.

De Stad Sint-Truiden schakelde een drone in om de schade door droogte in de landbouw gemakkelijk in kaart te brengen.

In de Antwerpse haven worden drones ingezet om de veiligheid en productiviteit te analyseren door het uitvoeren van allerlei metingen en om de haven te bewaken.

Verschillende brandweerzones experimenteren met drones om bij een interventie vanop afstand sneller de situatie ter plaatse in kaart te kunnen brengen.

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat ons luchtruim binnenkort massaal wordt ingenomen door de drone. De technologie staat nog niet voldoende op punt om in het luchtruim bepaalde hindernissen te kunnen mijden. Bovendien is er nood aan heel wat duidelijke regelgeving en spelregels.  Er zal nood zijn aan een degelijk debat met alle betrokken actoren om voor deze vragen een oplossing te kunnen bieden. 

Lees hier meer over de dronewetgeving.