Mensen op de vlucht uit Oekraïne

naar de overzichtspagina

Communicatietools Oekraïne - specifiek

  • Fostplus en Ovam vertaalde de sorteerregels
  • Andere sorteerregels: textiel,klein gevaarlijk afval, en elektrische &elektronische apparaten
  • Infopagina in Nederlands, Oekraïens en Russisch met info over allerlei domeinen en ook verscheidene documenten vertaald in het Oekraïens en/of Russisch. Deze documenten gaan over meerdere praktische onderwerpen, zoals onderwijs, werk zoeken, gezondheid, enz.  

Communicatietools anderstaligen - algemeen

Om taaldrempels te verkleinen is er een waaier aan mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld sociaal tolken, pictogrammen of apps inschakelen tijdens het gesprek.

  • Vertaaltools en meertalige apps: Wanneer zet je die best in? En welke tools bestaan er allemaal? Meer info.

  • Sociaal Tolken en vertalen: Bij bepaalde situaties is het best om met een sociaal tolk en/of vertaler te werken.

  • Begeleiding van dove & slechthorende vluchtelingen:  Deze handleiding is  het resultaat van het project van Doof Vlaanderen 'Toegankelijkheid van het opvangnetwerk: bruggen bouwen tussen hulpverleners en dove/slechthorende asielzoekers'.  

  • Communicatie waaier met beslismodel: Het Agentschap Integratie en Inburgering ontwikkelde voor de loklale besturen Communicatiewaaier voor een overzicht van deze hulpmiddelen. Je krijgt onder meer tips over communiceren in duidelijke taal en een beslissingsmodel om het juiste taalinstrument te kiezen

Je bent een lokaal mandataris of werkt voor een gemeente en hebt een vraag over dit thema? Neem contact met Sabine Van Cauwenberge 

Tolken en Vertalen

Tolkaanbod voor gastgezinnen

De taalbarrière maakt communicatie tussen Belgische gastgezinnen en Oekraïense gasten soms moeilijk. Hierdoor kunnen spanningen en misverstanden ontstaan. Om een antwoord te bieden op deze uitdaging, stelt het Belgische Rode Kruis een oplossing voor om gasten en gastgezinnen via een videoconferentie in contact te brengen met vrijwillige vertalers die zowel Oekraïens als Frans, Nederlands, Duits of Engels spreken.

Het platform Connect2Talk maakt het mogelijk om vragen te stellen en uit te wisselen rond diverse thema's uit het dagelijks leven (manieren van samenleven, wederzijdse verwachtingen, manieren van communiceren, rechten & plichten, etc.). Het platform is dus voornamelijk gericht op de privé-situatie.

Raadpleeg Connect2Talk

De vertaalbibliotheek

De vertaalbib is een online platform in het leven geroepen om jou als dienst- of hulpverlener te helpen bij het communiceren met anderstalige cliënten.
Op deze website vind je vertalingen van allerlei documenten die relevant kunnen zijn voor jouw doelgroep. Door gebruik te maken van deze vertalingen, neem je voor een stuk de taalbarrière weg en zorg je er zo voor dat de anderstalige klant een volwaardige toegang tot de dienstverlening krijgt.

Lokale besturen vinden er enkele documenten terug die handig zijn voor hun dienstverlening.

Deze vertaalbib kwam tot stand met steun van de Stad Gent, het Vlaams Stedenfonds en het Grootstedenbeleid en wordt beheerd door de drie Agentschappen voor Integratie en Inburgering: IN-Gent, Atlas en AGII.

Praktijk informatie Luister en leer Nederlands: gratis oefenprogramma voor mensen op de vlucht uit Oekraïne # Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd
Lees meer
Praktijk informatie Cit Oekraïne: alle noodzakelijke info voor de mensen op de vlucht in één app # Samenleving, gezin & welzijn, Bestuur, Werken en ondernemen
Lees meer

Communicatie in het Oekraïens - taalwetgeving

De Vlaamse steden en gemeenten, zonder taalfaciliteiten, moeten hun algemene communicatie in het Nederlands verspreiden. De Vlaamse gemeenten met taalfaciliteiten moeten hun algemene communicatie in het Nederlands en het Frans, met voorrang voor het Nederlands, verspreiden. Dat volgt uit de Bestuurstaalwet.

Tijdens de crisis naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne is het echter belangrijk dat de gelande vluchtelingen snel en adequaat geïnformeerd worden over de erkenning, de mogelijkheden in huisvesting, onderwijs, integratie, …

Daarom kan het nuttig zijn om deze informatie, naast de voorgeschreven bestuurstaal, eveneens te verspreiden in andere nuttige talen daar waar effectief veel vraag is vanwege Oekraïense vluchtelingen om de nodige cruciale informatie te bekomen.

Deze afwijking geldt enkel voor de communicatie over de maatregelen die genomen worden in het kader van de opvang en integratie van Oekraïense vluchtelingen.