Europa heeft een enorme impact op de Vlaamse lokale overheden, via regelgeving, via subsidiemogelijkheden, via leeruitwisselingen, … anderzijds vormen de Vlaamse lokale besturen ook een interessante partner voor de Europese instellingen. De Vlaamse lokale besturen zijn mede-overheden en vormen via het subsidiariteitsbeginsel de overheidslaag die het dichtst bij de burger staat om Europa tot bij de burger te brengen. Dit betekent niet alleen het bijdragen tot meer draagvlak en eigenaarschap van Europa op lokaal vlak, maar ook mede-zeggingschap tot Europese regelgeving via een goed werkend systeem van meerlagig bestuur.

De omslag om bottom-up draagvlak te creëren voor Europa en de Europese instellingen begint lokaal. En daar zijn de lokale besturen een ideale partner voor de overige (Vlaamse, federale en Europese) overheden. De Vlaamse lokale besturen kunnen lokaal coördineren en sturen, partners en belanghebbenden samenbrengen, overleg organiseren en een sterk lokaal beleid voeren dat het Europese beleid mee ondersteunt en versterkt.

 

De VVSG heeft aandacht voor deze aspecten en wil deze in Europawerking vertalen in de volgende acties, die een Europese reflex bij de lokale besturen beogen bestaande uit:

Actieterreinen

  • Toekomstig Meerjarig Financieel Kader 2021-2027
  • Toekomst van het cohesiebeleid 2021-2027
  • Huidige cohesiebeleid 2014-2020
  • Vertegenwoordiging in de Raad van Europa
  • Vertegenwoordiging in CEMR
  • Interstedelijke Reflectiegroep Europa van Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden
  • Lid van VLEVA

Recente kennisitems

Kennisitem - 12-07-2021
28.06.2021 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1073 tot vaststelling van technische specificaties en regels voor de uitvoering van het bij Verordening (EU) 2021/953 vastgestelde vertrouwenskader voor het digitaal EU-covidcertificaat [ Coronavirus ]
# Europa, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 28-06-2021
20.06.2021 KB tot aanduiding van de Belgische bevoegde autoriteit zoals bepaald in art. 2, 2° van de wet 02.05.2019 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10.10.2017 betr. mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in
# Financiën, Europa, Bestuur, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 28-06-2021
14.06.2021 Verordening (EU) 2021/953 betr. een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pan
# Europa, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 29-06-2021
14.06.2021 Verordening (EU) 2021/954 betr. een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) ten aanzien van onderdanen van derde landen die le
# Europa, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn, Internationaal Lees meer