Europa heeft een enorme impact op de Vlaamse lokale overheden, via regelgeving, via subsidiemogelijkheden, via leeruitwisselingen, … anderzijds vormen de Vlaamse lokale besturen ook een interessante partner voor de Europese instellingen. De Vlaamse lokale besturen zijn mede-overheden en vormen via het subsidiariteitsbeginsel de overheidslaag die het dichtst bij de burger staat om Europa tot bij de burger te brengen. Dit betekent niet alleen het bijdragen tot meer draagvlak en eigenaarschap van Europa op lokaal vlak, maar ook mede-zeggingschap tot Europese regelgeving via een goed werkend systeem van meerlagig bestuur.

De omslag om bottom-up draagvlak te creëren voor Europa en de Europese instellingen begint lokaal. En daar zijn de lokale besturen een ideale partner voor de overige (Vlaamse, federale en Europese) overheden. De Vlaamse lokale besturen kunnen lokaal coördineren en sturen, partners en belanghebbenden samenbrengen, overleg organiseren en een sterk lokaal beleid voeren dat het Europese beleid mee ondersteunt en versterkt.

 

De VVSG heeft aandacht voor deze aspecten en wil deze in Europawerking vertalen in de volgende acties, die een Europese reflex bij de lokale besturen beogen bestaande uit:

Actieterreinen

  • Toekomstig Meerjarig Financieel Kader 2021-2027
  • Toekomst van het cohesiebeleid 2021-2027
  • Huidige cohesiebeleid 2014-2020
  • Vertegenwoordiging in de Raad van Europa
  • Vertegenwoordiging in CEMR
  • Interstedelijke Reflectiegroep Europa van Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden
  • Lid van VLEVA

Recente kennisitems

Kennisitem - 31-03-2021
26.03.2021 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/540 wijz. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 wat betreft bepaalde kennisgevingsverplichtingen, controles ter plaatse met betrekking tot steunaanvragen voor vee en betalingsaanvragen in het kader van
# Europa, Europa, SDG's, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 30-03-2021
24.03.2021 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/520 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2016/429 wat betreft de traceerbaarheid van bepaalde gehouden landdieren
# Europa, Preventie en veiligheid, Europa, Veiligheid, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 30-03-2021
24.03.2021 Verordening (EU) 2021/523 tot vaststelling van het InvestEU-programma en wijz. Verordening (EU) 2015/1017 [ Coronavirus ]
# Financiën, Europa, Wonen, Gezondheidsbeleid, Sociale dienstverlening, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Europa, SDG's, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 31-03-2021
24.03.2021 Verordening (EU) 2021/522 tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid ('EU4Health-programma') voor de periode 2021-2027, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 [ Coronavirus ]
# Europa, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Europa, Samenleving, gezin & welzijn, Internationaal Lees meer