AANKONDIGING: Van 6 tot 8 mei gaat het vierjaarlijks congres van CEMR door in Innsbruck, Oostenrijk. Wens je deel te nemen als spreker, facilitator of respondent? Lees dan de oproep (Engels, Frans), het programma (Engels, Frans) en vul het applicatieformulier in (Engels, Frans). Indienen kan tot 31 januari. 

 

Europa heeft een enorme impact op de Vlaamse lokale overheden, via regelgeving, via subsidiemogelijkheden, via leeruitwisselingen, … Anderzijds vormen de Vlaamse lokale besturen ook een interessante partner voor de Europese instellingen. De Vlaamse lokale besturen zijn mede-overheden en vormen via het subsidiariteitsbeginsel de overheidslaag die het dichtst bij de burger staat om Europa tot bij de burger te brengen. Dit betekent niet alleen het bijdragen tot meer draagvlak en eigenaarschap van Europa op lokaal vlak, maar ook mede-zeggingschap tot Europese regelgeving via een goed werkend systeem van meerlagig bestuur.

De omslag om bottom-up draagvlak te creëren voor Europa en de Europese instellingen begint lokaal. En daar zijn de lokale besturen een ideale partner voor de overige (Vlaamse, federale en Europese) overheden. De Vlaamse lokale besturen kunnen lokaal coördineren en sturen, partners en belanghebbenden samenbrengen, overleg organiseren en een sterk lokaal beleid voeren dat het Europese beleid mee ondersteunt en versterkt.

 

De VVSG heeft aandacht voor deze aspecten en wil deze in Europawerking vertalen in de volgende acties, die een Europese reflex bij de lokale besturen beogen bestaande uit:

Actieterreinen

  • Toekomstig Meerjarig Financieel Kader 2021-2027
  • Toekomst van het cohesiebeleid 2021-2027
  • Huidige cohesiebeleid 2014-2020
  • Vertegenwoordiging in de Raad van Europa
  • Vertegenwoordiging in CEMR
  • Interstedelijke Reflectiegroep Europa van Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden
  • Lid van VLEVA

Recente kennisitems

Reageren 1
Kennisitem - 12-05-2020
Reageren
# Europa, Internationaal Lees meer
Sensibiliseren 2
Kennisitem - 12-05-2020
Sensibiliseren
# Europa, Internationaal Lees meer
Inspireren 3
Kennisitem - 12-05-2020
Inspireren
# Europa, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 30-04-2020
23.04.2020 Verordening (EU) 2020/559 wijz. Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de Covid-19-uitbraak betreft [ Coronavirus ]
# Financiën, Europa, Sociale dienstverlening, Europa, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Internationaal Lees meer