Europa heeft een enorme impact op de Vlaamse lokale overheden, via regelgeving, via subsidiemogelijkheden, via leeruitwisselingen, … anderzijds vormen de Vlaamse lokale besturen ook een interessante partner voor de Europese instellingen. De Vlaamse lokale besturen zijn mede-overheden en vormen via het subsidiariteitsbeginsel de overheidslaag die het dichtst bij de burger staat om Europa tot bij de burger te brengen. Dit betekent niet alleen het bijdragen tot meer draagvlak en eigenaarschap van Europa op lokaal vlak, maar ook mede-zeggingschap tot Europese regelgeving via een goed werkend systeem van meerlagig bestuur.

De omslag om bottom-up draagvlak te creëren voor Europa en de Europese instellingen begint lokaal. En daar zijn de lokale besturen een ideale partner voor de overige (Vlaamse, federale en Europese) overheden. De Vlaamse lokale besturen kunnen lokaal coördineren en sturen, partners en belanghebbenden samenbrengen, overleg organiseren en een sterk lokaal beleid voeren dat het Europese beleid mee ondersteunt en versterkt.

 

De VVSG heeft aandacht voor deze aspecten en wil deze in Europawerking vertalen in de volgende acties, die een Europese reflex bij de lokale besturen beogen bestaande uit:

Actieterreinen

  • Toekomstig Meerjarig Financieel Kader 2021-2027
  • Toekomst van het cohesiebeleid 2021-2027
  • Huidige cohesiebeleid 2014-2020
  • Vertegenwoordiging in de Raad van Europa
  • Vertegenwoordiging in CEMR
  • Interstedelijke Reflectiegroep Europa van Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden
  • Lid van VLEVA

Recente kennisitems

Kennisitem - 30-09-2021
09.07.2021 Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1717 wijz. Richtlijn 2014/45/EU wat betreft de actualisering van bepaalde benamingen van voertuigcategorieën en de toevoeging van eCall aan de lijst van te controleren punten, de methoden, de redenen voor
# Europa, Preventie en veiligheid, Veiligheid, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 27-08-2021
05.07.2021 Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1130 tot vaststelling van de lijst van de regio’s die in aanmerking komen voor financiering uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds Plus en van de lidstaten die in aanm
# Financiën, Economie, Europa, Bestuur, Internationaal, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 27-08-2021
30.06.2021 Verordening (EU) 2021/1119 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999 ('Europese klimaatwet')
# Europa, SDG's, Internationaal Lees meer
Kennisitem - 29-09-2021
29.06.2021 Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/1716 wijz. Richtlijn 2014/47/EU wat betreft wijzigingen van de benamingen van voertuigcategorieën ten gevolge van de gewijzigde typegoedkeuringswetgeving
# Europa, Preventie en veiligheid, Veiligheid, Internationaal Lees meer