Rechtsbescherming in overheidsopdrachten

De rechtsbescherming bij overheidsopdrachten betreft:

  • de informatieverplichtingen na de gunning van de opdracht
  • de eventuele toepassing van een wachttermijn, al dan niet vrijwillig
  • de bepalingen van de verhaalprocedures

De verdere uitwerking van deze rechtsbescherming vind je terug in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. De schematische uitwerking hiervan staat in de PPT presentatie.

De openbaarheid van bestuur speelt natuurlijk ook een rol in de wetgeving overheidsopdrachten. De openbaarheid kan echter pas beginnen gelden vanaf de definitieve beslissing over de gunning. Dit om het mededingingsrecht niet te schaden. De openbaarheid van bestuur wordt in Vlaanderen geregeld in het Bestuursdecreet.

Naar pagina

Overheidsopdrachten