Recente kennisitems

Kennisitem - 14-06-2019
06.06.2019 KB tot invoering van een optiestelsel voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
# Financiën, Verzelfstandiging, Bestuur read.more
Kennisitem - 26-06-2019
06.06.2019 Wet wijz. KB nr. 20 van 20.07.1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven
# Financiën, Bestuur read.more
Kennisitem - 04-06-2019
29.05.2019 Omz. 2019/C/45 over de vrijgestelde vergoedingen van vrijwillige brandweerlieden, vrijwillige ambulanciers en vrijwilligers van de Civiele Bescherming
# Financiën, Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Hulpverleningszones, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid read.more
Kennisitem - 20-06-2019
28.05.2019 KB nr. 59 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en voedingsmiddelen voor liefdadigheidsdoeleinden wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft
# Financiën, Bestuur read.more