Bekijk het webinar van januari 2021 over de impact van corona op de lokale financiën

Webinar

Recente kennisitems

Kennisitem - 19-07-2021
19.07.2021 Bericht aan de personen en instanties die instaan voor kinderoppas over het verplichte modelattest met het oog op de toekenning van de belastingvermindering voor kinderoppas en de elektronische verzending aan de administratie
# Financiën, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 28-07-2021
16.07.2021 BVR tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken [ Coronavirus ]
# Financiën, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 22-07-2021
15.07.2021 KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor art. 214 van de wet 26.01.2021 betr. de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijz. v
# Financiën, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 20-07-2021
11.07.2021 Wet wijz. Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft
# Financiën, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer