Bekijk het webinar van januari 2021 over de impact van corona op de lokale financiën

Webinar

Recente kennisitems

Digitaal archiveren: waarop letten? 1
Kennisitem - 20-10-2021
Digitaal archiveren: waarop letten?
# Burgerzaken, Financiën, Sociale dienstverlening, Innovatie en digitale transformatie, Openbaarheid van bestuur, Dienstverlening, ICT & E-government, Informatieveiligheid, Wetgeving en bestuurlijk beleid, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 01-10-2021
29.09.2021 KB wijz. KB nr. 20 van 20.07.1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers en hydroalcoholische gels [ Cor
# Financiën, Economie, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 30-09-2021
26.09.2021 KB wijz. KB 30.10.2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie
# Financiën, Gezondheidsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 08-10-2021
24.09.2021 MB tot goedkeuring van het besluit van de administrateur-generaal van 22.09.2021 tot uitvoering van art. 58 van het Procedurebesluit van 09.05.2014, wat betreft de algemene oproep, met inbegrip van het beslissingskader, in 2021 voor de to
# Financiën, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer