Uitgelicht

Recente items

Kennisitem - 25-05-2023
24.05.2023 Omz. 2023/C/56 over de verhuur van een gebouwd onroerend goed aan een rechtspersoon om het ter beschikking te stellen aan één of meerdere natuurlijke personen om uitsluitend als woning te gebruiken
# Financiën, Wonen, Bestuur Lees meer
Wijziging BBC: lees het VVSG-standpunt 2
Nieuws - 25-05-2023
Wijziging BBC: lees het VVSG-standpunt
# Financiën, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 25-05-2023
Oproep vereenvoudiging bovenlokale samenwerking
# Financiën, Bestuur Lees meer
VVSG vraagt een voor de gemeenten neutrale fiscale hervorming 4
Nieuws - 04-05-2023
VVSG vraagt een voor de gemeenten neutrale fiscale hervorming
# Financiën, Bestuur Lees meer