Recente kennisitems

Kennisitem - 05-08-2019
22.07.2019 KB tot uitvoering van art. 107 van de wet 11.02.2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen
# Financiën, Milieu en klimaat, SDG's, Bestuur, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 22-08-2019
19.07.2019 BVR tot toekenning van steun voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen
# Financiën, Ruimtelijke Ordening, Bestuur, Wonen en verbouwen read.more
Kennisitem - 04-07-2019
24.06.2019 MB tot bepaling van de modaliteiten van de elektronische communicatie bedoeld in art. 46quater van het KB tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
# Financiën, Personeel, Bestuur read.more
Kennisitem - 05-07-2019
24.06.2019 MB tot toekenning van eenmalige financiële hulp aan de steden en gemeenten in het kader van de ICT-uitrusting van gemeenschapswachten
# Financiën, Preventie en veiligheid, Bestuur, Veiligheid read.more