Bekijk het webinar over de impact van corona op de lokale financiën

Webinar

Recente kennisitems

Kennisitem - 27-07-2020
20.07.2020 Wet tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet 25.04.2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschap
# Financiën, Economie, Gezondheidsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 27-07-2020
20.07.2020 KB tot vastlegging van het model van attest bedoeld in art. 16, par. 4, 3° van de wet 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, wat de uitgaven voor kinderoppas betreft [ Coronavirus ]
# Financiën, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 29-07-2020
20.07.2020 KB tot uitvoering van de art. 47, par. 1 en 51, par. 5 van het KB nr. 20 van 13.05.2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering v
# Financiën, Gezondheidsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 22-07-2020
17.07.2020 Dec. over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis
# Financiën, Bestuur Lees meer