Bekijk het webinar van juni 2020 over de impact van corona op de lokale financiën

Webinar

Recente kennisitems

Kennisitem - 04-01-2021
24.12.2020 KB tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatre
# Financiën, Economie, Gezondheidsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 04-01-2021
24.12.2020 KB tot uitvoering van de art. 15, 25 en 26 van de wet 20.07.2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet 25.04.2014 op het st
# Financiën, Economie, Gezondheidsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 04-01-2021
23.12.2020 Omz. FB/VLABEL/2020/2 betr. titel 1 en titel 2, hoofdstuk 4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13.12.2013, gewijzigd bij dec. 03.07.2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en wijz. Vl
# Financiën, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 23-12-2020
22.12.2020 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Bericht aan de openbare diensten (Staat, Gemeenschappen, Gewesten, Provincies, Agglomeraties, Federaties van gemeenten, Gemeenten, Openbare instellingen en inrichtingen) [ Coronavirus ]
# Financiën, Bestuur Lees meer