Recente kennisitems

Kennisitem - 18-04-2019
04.04.2019 KB wijz. art. 46ter, van het KB/WIB 92, met betrekking tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut
# Financiën, Personeel, Bestuur read.more
Kennisitem - 29-03-2019
01.02.2019 BVR wijz. BVR 14.07.2017 betr. de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen, wat betreft de vereffening van de bedragen, vastgesteld conform art. 47/9, par. 4, van de bijzondere wet 16.01.1989 betr. de financiering van de Gemeensch
# Financiën, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 17-04-2019
29.03.2019 Dec. wijz. dec. 20.04.2018 houdende de invoering van sociale-impactobligaties, wat de evaluatie en ondersteuning van sociale-impactobligatieprojecten betreft
# Financiën, Armoede, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 12-04-2019
22.03.2019 Dec. houdende tijdelijke maatregelen als het Verenigd Koninkrijk zich zonder akkoord uit de Europese Unie terugtrekt
# Financiën, Personeel, Armoede, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more