Wat is de reflectiekamer?

De reflectiekamer wil lokale politici en medewerkers  met een integriteitsvraag met raad bijstaan. Deze vraag kan een moreel dilemma zijn, het wegen van een vermeende schending van de deontologische code, een vraag over belangenvermenging of handhaving, … . het gaat over situaties waar een casusinbrenger voor een lastige morele keuze of beslissing staat. Een situatie waar de vraag opduikt ‘Wat is hier en nu het juiste, het integere dat mij te doen staat?

De reflectiekamer wordt op vraag van een lid van een lokaal bestuur - de casusinbrenger - bijeengeroepen. De deskundigen die zich kunnen vrijmaken (bij voorkeur een viertal leden) komen in alle privacy en vertrouwen samen met de casusinbrenger, onder leiding van de procesbegeleider. Een lid van het secretariaat is aanwezig om een (geanonimiseerd) verslag te maken.

Op systematische wijze wordt door de reflectiekamer onderzocht wat het integere antwoord is op de gestelde kwestie. Men stelt kritische vragen, onderzoekt blinde vlekken, weegt rechten, wensen en belangen zorgvuldig tegen elkaar af en brengt kwetsbaarheden in kaart.

Doel van het onderzoek is om de blik en bijgevolg ook de mogelijkheden van de casusinbrenger scherp te stellen en te verruimen. Op die manier helpt de reflectiekamer de casusinbrenger bij het maken van een integere en gefundeerde keuze of beslissing. De reflectiekamer geeft dus geen advies aan het lokaal bestuur maar helpt de casusinbrenger om zelf een beslissing te nemen.

Wie zijn de leden?

 • Kristien Baeyens, Kwaliteitsmedewerker, Beveren
 • Ine Bettens, Beleidsmedewerker / diensthoofd interne organisatie, Zwijndrecht
 • Bie De Busser, Algemeen directeur, Oud-Turnhout
 • Andy De Cock, Burgemeester, Laarne
 • Hilde Deklerck, Bestuurssecretaris personeel, Zedelgem
 • Guy-Paul Libin, Adjunct algemeen directeur, Oostende
 • Steven Michiels , Gemeente- en OCMW-raadsvoorzitter, Boortmeerbeek
 • Lies Op de Beeck, Beleidscoördinator, gemeente en OCMW Haacht
 • Heidi Paesen, Projectmedewerker organisatiebeheersing, Hasselt
 • Kurt Parmentier, Algemeen directeur, Wevelgem
 • André Reuse, Algemeen directeur, Hamme
 • Hugo Simoens, Gemeente- en OCMW-raadsvoorzitter, Lubbeek
 • Joke Smet, Diensthoofd Bestuursadministratie, Sint-Niklaas
 • Vicky Van Daele, Algemeen directeur, Sint-Gillis-Waas
 • Ria Van Den Heuvel, Gemeente- en OCMW-raadsvoorzitter, Boechout
 • Sophie van Eupen, Expert beleids- en managementondersteuning, Duffel
 • Xavier Van Opdenbosch, Algemeen directeur – gepensionneerd, Boutersem
 • Wim Vandenbroeck, Algemeen directeur, Tremelo
 • Philippe Verraes, Algemeen directeur, Wervik
 • Torben Wolfs, Afdelingshoofd Ondersteuning, Heuvelland

   
 • Secretariaat, steunpunt integriteit, dat wordt gewaarborgd door volgende VVSG- en Diverscity-medewerkers Melanie Demaerschalk, Marian Verbeek en Karen Sarens 
 • Indien gewenst: experten waarop een beroep gedaan kan worden, vb expert integriteitscommunicatie: ondersteunt en adviseert in de opvolging naar de pers

Wie kan een vraag stellen?

De reflectiekamer biedt ondersteuning aan leden van de VVSG die voor een situatie staan die een beslissing van hen eist. Ze vragen zich af ‘Wat is hier en nu het juiste, het integere dat mij te doen staat? De reflectiekamer is er dus voor mandatarissen en medewerkers van het lokale bestuur.

Hoe stel je een vraag?

Vragen aan de reflectiekamer worden gesteld via mail naar reflectiekamer.integriteit@vvsg.be. De mails worden behandeld door de leden van het secretariaat van de reflectiekamer. Zij bepalen, eventueel in overleg met de extern deskundige, of de vraag geschikt is voor de reflectiekamer. De reflectiekamer ondersteunt de casusinbrenger immers bij het maken van een keuze of het nemen van een beslissing, en is dus niet de plek voor vragen om informatie, zuiver juridische of anonieme vragen.

Voor de volledigheid: vragen om informatie of zuiver juridische vragen die gesteld werden via dit kanaal, zullen wel worden beantwoord. Ze worden enkel en alleen niet naar de reflectiekamer verzonden voor behandeling.

Wordt er verslag gemaakt?

Ja, het secretariaat maakt een geanonimiseerd verslag op. Indien gewenst, kan de aanvrager hiervan een kopie ontvangen als (geheugen)steun. Het verslag is enkel toegankelijk is voor leden van de reflectiekamer en het secretariaat. Deze verslagen dienen als kennisopbouw voor het steunpunt integriteit: als dezelfde problemen herhaaldelijk terugkomen, gaat men hier via het steunpunt integriteit proactief mee aan de slag, vb vorming organiseren, informatie geven, … . Daarnaast zullen deze verslagen gebruikt worden om de werking van de reflectiekamer zelf te evalueren. De gegevens uit deze verslagen zullen worden gebruikt om statistische (geanonimiseerde) informatie te verstrekken over de werking van de reflectiekamer.

Wanneer worden experten betrokken?

Per casus wordt, samen met de casusinbrenger, besproken of de aanwezigheid van experten (vb rond communicatie naar de pers, een VVSG-medewerker) een meerwaarde is.

Recente items

De toekomst: We moeten milder worden 1
Kennisitem - 28-09-2023
De toekomst: We moeten milder worden
# Deontologie en integriteit, Deontologie voor mandatarissen, Deontologie voor personeel, Reflectiekamer integriteit, Bestuur Lees meer
Ga voor ethisch verantwoorde zorg met deze tips en tools 2
Nieuws - 11-05-2023
Ga voor ethisch verantwoorde zorg met deze tips en tools
# Ouderen- en thuiszorg, Reflectiekamer integriteit, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Pas je deontologische code aan 3
Nieuws - 24-03-2023
Pas je deontologische code aan
# Politiek bestuur, Reflectiekamer integriteit, Bestuur Lees meer
Deontologische commissie binnenkort verplicht: wat moet je weten 4
Nieuws - 09-10-2023
Deontologische commissie binnenkort verplicht: wat moet je weten
# Reflectiekamer integriteit, Deontologie en integriteit, Bestuur Lees meer