De samenleving stelt, terecht, hoge eisen aan mandatarissen. Politici zijn kwetsbaar. De deontologische code is in de eerste plaats dan ook niet gemaakt om te bestraffen, maar om een veilige omgeving te creëren waarbinnen de lokale mandatarissen moeten werken. De code is  een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. 

Het decreet lokaal bestuur maakt de deontologische code én de deontologische commissie verplicht. De modellen geven je inspiratie, neem je tijd om een gedragen tekst te maken. Het proces is zeker zo belangrijk als de code zelf. 

Recente items

De toekomst: We moeten milder worden 1
Kennisitem - 28-09-2023
De toekomst: We moeten milder worden
# Deontologie en integriteit, Deontologie voor mandatarissen, Deontologie voor personeel, Reflectiekamer integriteit, Bestuur Lees meer