Op 31 maart 2019 werd de centrale databank akten van de burgerlijke stand (DABS), na een kort uitstel, opgestart. Vanaf nu worden akten gedematerialiseerd opgeslagen in DABS, zullen de akten elektronisch ondertekend worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand of diens gemachtigde beambte, zullen uittreksel en afschriften uniform en plaatsonafhankelijk worden afgeleverd, zal het rijksregister automatisch bijgewerkt worden en zullen vonnissen en naamsveranderingen via de DABS ingevoerd worden.

VVSG heeft in het kader van de modernisering van de burgerlijke stand, nauw samen gewerkt met de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS). Deze VZW werd in 1983 opgestart als de spreekbuis en de belangenorganisatie van de gemeentelijke diensten van de burgerlijke stand. Vandaag richt VLAVABBS zich echter op de gehele materie van burgerzaken.

Op de projectpagina van vlavabbs https://www.vlavabbs.be/modernisering vindt u alle relevante informatie met betrekking tot de modernisering van de burgerlijke stand terug: gaande van wetgeving, uitvoeringsbesluiten, omzendbrief en onderrichtingen tot FAQ, werkprocessenen meer.

Modernisering burgerlijke stand

Wetgeving