De organisatie van markten, kermissen en andere ambulante handel is sinds juli 2014 naar aanleiding van de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid.

De federale wetgeving is in het voorjaar van 2017 door Vlaanderen aangepast aan de lokale noden en verwachtingen. De VVSG was nauw betrokken bij deze nieuwe regels voor ambulante handel. De ingewikkelde regels en de administratieve lasten van weleer zijn in het belang van de gemeenten én de marktkramers grondig vereenvoudigd. Verder blijft een Vlaams kader behouden wat een zekere uniformiteit biedt. Maar er is ook meer autonomie voor de gemeenten om hiervan af te wijken zodat ze meer een beleid op maat kunnen voeren en niet langer vasthangen aan een al te rigide kader.

De gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen wat betreft de organisatie van ambulante activiteiten en kermissen. De organisatie ervan moet vastgelegd worden in een gemeentelijk reglement. Ook voor de ambulante activiteiten in het kader van manifestaties zoals braderieën, rommelmarkten, kerstmarkten, beurzen is er steeds een rol voor gemeenten weggelegd.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen ontwikkelde een leidraad voor lokale besturen waarin alle aspecten van ambulante handel op een overzichtelijke wijze gebundeld staan.

Recente items

Nieuwe regels voor reclame aan gevels en langs wegen 1
Nieuws - 07-11-2023
Nieuwe regels voor reclame aan gevels en langs wegen
# Economie, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Bestuurlijke handhaving, Erfgoed, Omgevingsvergunning, Ambulante handel en kermissen, Horeca, Detailhandel, Overlegtafels economie, Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Werken en ondernemen Lees meer
Decentralisatie van bevoegdheden: dit spreken we af met de Vlaamse overheid 2
Nieuws - 21-01-2023
Decentralisatie van bevoegdheden: dit spreken we af met de Vlaamse overheid
# Samenwerking & verzelfstandiging, Mobiliteit, Milieu, Economie, Bestuurlijke handhaving, Cultuur, Erfgoed, Omgevingsvergunning, Werk, Intergemeentelijke samenwerking, Ambulante handel en kermissen, Gemeentelijk economisch beleid, Bestuur, Omgeving, Vrije tijd, Werken en ondernemen, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Omnibusrichlijn heeft vooral impact op handelaars 3
Nieuws - 23-06-2022
Omnibusrichlijn heeft vooral impact op handelaars
# Economie, Ambulante handel en kermissen, Detailhandel, Gemeentelijk economisch beleid, Werken en ondernemen Lees meer
In contact: Elke dag is anders 4
Kennisitem - 02-05-2022
In contact: Elke dag is anders
# Ambulante handel en kermissen, Werken en ondernemen, Vrije tijd Lees meer