De organisatie van markten, kermissen en andere ambulante handel is sinds juli 2014 naar aanleiding van de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid.

De federale wetgeving is in het voorjaar van 2017 door Vlaanderen aangepast aan de lokale noden en verwachtingen. De VVSG was nauw betrokken bij deze nieuwe regels voor ambulante handel. De ingewikkelde regels en de administratieve lasten van weleer zijn in het belang van de gemeenten én de marktkramers grondig vereenvoudigd. Verder blijft een Vlaams kader behouden wat een zekere uniformiteit biedt. Maar er is ook meer autonomie voor de gemeenten om hiervan af te wijken zodat ze meer een beleid op maat kunnen voeren en niet langer vasthangen aan een al te rigide kader.

De gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen wat betreft de organisatie van ambulante activiteiten en kermissen. De organisatie ervan moet vastgelegd worden in een gemeentelijk reglement. Ook voor de ambulante activiteiten in het kader van manifestaties zoals braderieën, rommelmarkten, kerstmarkten, beurzen is er steeds een rol voor gemeenten weggelegd.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen ontwikkelde een leidraad voor lokale besturen waarin alle aspecten van ambulante handel op een overzichtelijke wijze gebundeld staan.