De organisatie van markten, kermissen en andere ambulante handel is sinds juli 2014 naar aanleiding van de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid.

De federale wetgeving is in het voorjaar van 2017 door Vlaanderen een eerste keer aangepast aan de lokale noden en verwachtingen. De VVSG was nauw betrokken bij deze nieuwe regels voor ambulante handel. De ingewikkelde regels en de administratieve lasten van weleer zijn, in het belang van de gemeenten én de marktkramers, grondig vereenvoudigd. Daarnaast blijft een Vlaams kader behouden wat een zekere uniformiteit biedt, maar is er ook meer autonomie voor de gemeenten om hiervan af te wijken. Zo kunnen zij een beleid op maat voeren en hangen ze niet langer vast aan een al te rigide kader.

In 2023 zijn er nieuwe aanpassingen gebeurd aan de regelgeving. Deze keer hebben de wijzigingen niet enkel betrekking op de ambulante handel maar ook op de kermissen. De belangrijkste wijziging is de afschaffing van de leurkaart. De VVSG bracht een advies uit naar aanleiding van de decreetswijziging.

Recente items

Nieuwe regels voor reclame aan gevels en langs wegen 1
Nieuws - 07-11-2023
Nieuwe regels voor reclame aan gevels en langs wegen
# Economie, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Bestuurlijke handhaving, Erfgoed, Omgevingsvergunning, Ambulante handel en kermissen, Horeca, Detailhandel, Overlegtafels economie, Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Werken en ondernemen Lees meer
Decentralisatie van bevoegdheden: dit spreken we af met de Vlaamse overheid 2
Nieuws - 21-01-2023
Decentralisatie van bevoegdheden: dit spreken we af met de Vlaamse overheid
# Samenwerking & verzelfstandiging, Mobiliteit, Milieu, Economie, Bestuurlijke handhaving, Cultuur, Erfgoed, Omgevingsvergunning, Werk, Intergemeentelijke samenwerking, Ambulante handel en kermissen, Gemeentelijk economisch beleid, Bestuur, Omgeving, Vrije tijd, Werken en ondernemen, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Omnibusrichlijn heeft vooral impact op handelaars 3
Nieuws - 23-06-2022
Omnibusrichlijn heeft vooral impact op handelaars
# Economie, Ambulante handel en kermissen, Detailhandel, Gemeentelijk economisch beleid, Werken en ondernemen Lees meer
In contact: Elke dag is anders 4
Kennisitem - 02-05-2022
In contact: Elke dag is anders
# Ambulante handel en kermissen, Werken en ondernemen, Vrije tijd Lees meer