Opleidingen

Recente items

Jeugdbeleid: Kinderen betrekken bij het beleid 1
Kennisitem - 01-06-2023
Jeugdbeleid: Kinderen betrekken bij het beleid
# Jeugd, Jeugd: beleid, Vrije tijd Lees meer
't Is aan u: actieplan om jongeren te registreren als Europees kiezer 2
Nieuws - 25-05-2023
't Is aan u: actieplan om jongeren te registreren als Europees kiezer
# Burgerparticipatie, Europa, Jeugd, Burgerzaken, Bestuur, Vrije tijd, Europa & internationaal Lees meer
Kennisitem - 30-05-2023
[z.d.] Omz. Overlast in recreatiegebieden en recreatiezones
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Veiligheid, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 24-05-2023
12.05.2023 BVR wijz. BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betr. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, SDG's, Vrije tijd Lees meer