Ondersteuningskanaal jeugdbeleid

Voor onze leden ontwikkelden we een ondersteuningspagina met informatie in het kader van de gefaseerde exit uit de lockdownsituatie.

ga naar het ondersteuningskanaal jeugdbeleid

Interessante opleidingen en activiteiten

Recente kennisitems

Kennisitem - 10-08-2020
05.08.2020 Omz. Brief van de Minister-President Jan Jambon en Bart Somers, Vice-Minister-President gericht aan de lokale besturen / burgemeesters / gouverneurs [ Coronavirus ]
# Preventie en veiligheid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Veiligheid, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 10-08-2020
28.07.2020 MB wijz. MB 30.06.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
# Personeel, Economie, Preventie en veiligheid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Veiligheid, Vrije tijd, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 27-07-2020
17.06.2020 MB wijz. van de bijlagen bij het MB 09.06.2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19 [ Coronavirus ]
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 17-07-2020
15.07.2020 KB tot invoeging van een art. 19quinquies in het KB 28.11.1969 tot uitvoering van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders [ Coronavirus ]
# Personeel, Economie, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Vrije tijd, Werken en ondernemen Lees meer