Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiële noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen. 

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heeft u juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wilt u een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan u steeds contact opnemen met Kris Versaen via mail (kris.versaen(at)vvsg.be) of telefoon (02/211.56.04). 

Recente kennisitems

Kennisitem - 07-10-2020
27.09.2020 KB wijz. KB 13.02.1998 betr. de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers [ Coronavirus ]
# Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 08-10-2020
13.09.2020 KB wijz. MB 07.06.2010 betr. het getuigschrift en de opleiding van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten
# Noodplanning, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 19-08-2020
20.07.2020 KB wijz. KB 20.07.2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en houdende de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/59/EURATOM
# Personeel, Gezondheidsbeleid, Noodplanning, SDG's, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 01-10-2020
16.07.2020 Wet wijz. KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de doorstroming van prioritaire voertuigen betreft
# Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Preventie en veiligheid, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer