Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiĆ«le noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen. 

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heeft u juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wilt u een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan u steeds contact opnemen met Kris Versaen via mail (kris.versaen(at)vvsg.be) of telefoon (02/211.56.04). 

Recente kennisitems

Kennisitem - 20-06-2019
11.06.2019 MB ter uitvoering van het KB 06.12.2018 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in art. 3ter van de wet 08.07.1964 betr. de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van
# Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Hulpverleningszones, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid read.more
Kennisitem - 20-06-2019
05.06.2019 MB tot opheffing van diverse MB's en omzendbrieven betr. de brandweer
# Noodplanning, Hulpverleningszones, Veiligheid read.more
Kennisitem - 04-06-2019
29.05.2019 Omz. 2019/C/45 over de vrijgestelde vergoedingen van vrijwillige brandweerlieden, vrijwillige ambulanciers en vrijwilligers van de Civiele Bescherming
# Financiƫn, Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Hulpverleningszones, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid read.more
Kennisitem - 16-05-2019
08.05.2019 MB tot bepaling van de inhoud van de proeven voor de aanwerving van het personeel van de Civiele Bescherming
# Noodplanning, Hulpverleningszones, Veiligheid read.more