Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiĆ«le noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen. 

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heeft u juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wilt u een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan u steeds contact opnemen met Kris Versaen via mail (kris.versaen(at)vvsg.be) of telefoon (02/211.56.04). 

Recente kennisitems

Kennisitem - 19-07-2021
01.07.2021 KB tot bepaling van de modaliteiten van de toekenning van een eenmalige toelage aan de hulpverleningszones en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp voor het aankopen van bijzonder materiaal,
# Financiƫn, Noodplanning, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 07-07-2021
18.06.2021 BVR tot bepaling van afwijkingen van de administratieve procedures en de termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaam
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Noodplanning, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 14-06-2021
07.06.2021 Besluit houdende veiligheidsmaatregelen VM.CD.2021.01
# Noodplanning, Preventie en veiligheid, SDG's, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 31-05-2021
20.05.2021 Verordening (EU) 2021/836 wijz. Besluit nr. 1313/2013/EU betr. een Uniemechanisme voor civiele bescherming
# Europa, Noodplanning, Veiligheid, Internationaal Lees meer