Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiële noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen. 

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heb juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wil je een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan je steeds contact opnemen met ons opnemen. 

Beleidsinformatie

Vluchtelingen uit Oekraïne

# Samenleving, gezin & welzijn, Bestuur, Omgeving, Veiligheid, Europa & internationaal, Werken en ondernemen

De oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor lokale besturen in Vlaanderen. Hier brengen we alle actuele informatie samen.

Lees meer
Beleidsinformatie

Corona: actuele informatie en richtlijnen

# Samenleving, gezin & welzijn, Bestuur, Veiligheid

Welke maatregelen zijn van kracht, wat is hun impact en wat wordt van de lokale besturen verwacht?

Lees meer

Recente items

Kennisitem - 30-11-2023
22.11.2023 Besluit (EU) 2023/2671 wijz. Besluit nr. 1313/2013/EU om de rescEU-overgangsperiode te verlengen
# Europa, Noodplanning, Veiligheid Lees meer
Watersnood: wat kan de gemeente doen? 2
Nieuws - 23-11-2023
Watersnood: wat kan de gemeente doen?
# Noodplanning, Water | Klimaatadaptatie, Milieu, Ruimtelijke Ordening, Netwerk brandweer, Omgeving, Veiligheid, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Kennisitem - 15-11-2023
13.11.2023 Ministeriële omz. betr. de impact van de gemeenteraadsverkiezingen op de samenstelling van de organen van de hulpverleningszones en de werking van de hulpverleningszones
# Noodplanning, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 22-11-2023
27.10.2023 BVR tot overdracht van het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid van het Agentschap Overheidspersoneel aan het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
# Noodplanning, Veiligheid Lees meer