Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiële noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen. 

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heeft u juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wilt u een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan u steeds contact opnemen met Kris Versaen via mail (kris.versaen(at)vvsg.be) of telefoon (02/211.56.04). 

Recente kennisitems

Kennisitem - 17-07-2020
26.06.2020 Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020 - Kanselarij en Bestuur (art. 55-57)
# Financiën, Personeel, Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Lokale Politie, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 17-07-2020
26.06.2020 Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020
# Financiën, Personeel, Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Lokale Politie, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 15-07-2020
FAQ coronavirus Covid-19 [voor de hulpverleningszones]
# Noodplanning, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 15-07-2020
12.06.2020 KB betr. de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van de vrijwillige leden van het operationeel personeel van de hulpverleningszones [ Coronavirus ]
# Personeel, Noodplanning, Bestuur, Veiligheid Lees meer