Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiĆ«le noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen. 

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heeft u juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wilt u een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan u steeds contact opnemen met Kris Versaen via mail (kris.versaen(at)vvsg.be) of telefoon (02/211.56.04). 

Recente kennisitems

Kennisitem - 22-09-2021
12.09.2021 KB wijz. definitie van pyrotechnisch artikel in het KB 20.10.2015 betr. het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen
# Noodplanning, Preventie en veiligheid, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 30-09-2021
Hof van Justitie Europese Unie, 9 september 2021, 10e K., nr. C-107/19
# Noodplanning, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 04-10-2021
08.09.2021 KB wijz. KB 23.08.2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is [ Coronavirus ]
# Noodplanning, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 27-09-2021
06.09.2021 MB houdende overdracht van de macht om over te gaan tot het opvorderen van personen en zaken tijdens interventies in het kader van de opdrachten van civiele veiligheid
# Noodplanning, Veiligheid Lees meer