Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiële noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen. 

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heb juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wil je een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan je steeds contact opnemen met ons opnemen. 

Recente items

Impact van fusies van gemeenten op de hulpverleningszones – Instructies en stappenplan 1
Nieuws - 26-01-2023
Impact van fusies van gemeenten op de hulpverleningszones – Instructies en stappenplan
# Netwerk brandweer, Integrale veiligheid , Noodplanning, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 26-01-2023
20.01.2023 Omz. betr. geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszone
# Noodplanning, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 30-12-2022
26.12.2022 Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023
# Noodplanning, Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 22-12-2022
22.12.2022 Omz. DGH/2022/ASTRID 01 wijz. Omz. DGH/2015/ASTRID 01 ter vervanging van de omz. ICM/DGH/2014/ASTRID 01 bet. de vernieuwingen in de tetraradio’s ter beschikking gesteld aan de diensten van de DGH
# Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Lokale Politie, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer