Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiĆ«le noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen. 

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heeft u juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wilt u een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan u steeds contact opnemen met Kris Versaen via mail (kris.versaen(at)vvsg.be) of telefoon (02/211.56.04). 

Recente kennisitems

Kennisitem - 12-04-2019
05.04.2019 MB betr. de opleiding en het getuigschrift FOROP-1 en FOROP-2 voor de leden van de openbare hulpdiensten
# Noodplanning, Hulpverleningszones, Veiligheid read.more
Kennisitem - 03-04-2019
21.03.2019 MB betr. de opleiding en het getuigschrift PREV-1, PREV-2 en PREV-3 voor de personeelsleden van de hulpverleningszones
# Noodplanning, Hulpverleningszones, Veiligheid read.more
Kennisitem - 29-03-2019
14.03.2019 KB betr. de kledij en de kentekens van de operationele beroeps- en vrijwillige personeelsleden van de Civiele Bescherming
# Noodplanning, Hulpverleningszones, Veiligheid read.more
Kennisitem - 03-04-2019
01.03.2019 Wet wijz. wet 07.12.1998 tot organisatie van een geĆÆntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en wijz. wet 15.05.2007 betr. de civiele veiligheid, ter precisering van de voor de politiezones en de hulpverleningszones gelden
# Overheidsopdrachten, Noodplanning, Lokale Politie, Hulpverleningszones, Bestuur, Veiligheid read.more