Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiële noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen. 

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heb juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wil je een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan je steeds contact opnemen met ons opnemen. 

Beleidsinformatie

Vluchtelingen uit Oekraïne

# Samenleving, gezin & welzijn, Bestuur, Omgeving, Veiligheid, Europa & internationaal, Werken en ondernemen

De oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor lokale besturen in Vlaanderen. Hier brengen we alle actuele informatie samen.

Lees meer
Beleidsinformatie

Corona: actuele informatie en richtlijnen

# Samenleving, gezin & welzijn, Bestuur, Veiligheid

Deze pagina is gemaakt tijdens en vlak na de Coronacrisis en wordt niet verder geactualiseerd.

Lees meer

Recente items

Lancering nieuw nationaal noodplan 1
Nieuws - 15-05-2024
Lancering nieuw nationaal noodplan
# Noodplanning, Integrale veiligheid , Brandweer - hulpverleningszones, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 14-05-2024
26.04.2024 KB tot vaststelling van het nationaal noodplan
# Noodplanning, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 17-05-2024
26.04.2024 Wet tot vaststelling van een kader voor de cyberbeveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid
# Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 26-04-2024
14.04.2024 Gedelegeerde verordening (EU) 2024/1180 wijz. Verordening (EU) 2015/758 wat betreft de normen inzake eCall
# Europa, Noodplanning, Veiligheid Lees meer