Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiĆ«le noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen. 

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heeft u juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wilt u een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan u steeds contact opnemen met Kris Versaen via mail (kris.versaen(at)vvsg.be) of telefoon (02/211.56.04). 

Recente kennisitems

Kennisitem - 08-01-2021
13.12.2020 KB wijz. KB 19.04.2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones
# Noodplanning, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 04-01-2021
06.12.2020 KB tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp bij gebrek aan een overeenkomst
# Noodplanning, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 24-12-2020
03.12.2020 MB wijz. MB 08.10.2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones
# Noodplanning, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 24-12-2020
03.12.2020 MB betr. het bekwaamheidsattest Dir-CP-Ops
# Noodplanning, Veiligheid Lees meer