Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiĆ«le noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen. 

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heeft u juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wilt u een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan u steeds contact opnemen met Kris Versaen via mail (kris.versaen(at)vvsg.be) of telefoon (02/211.56.04). 

Recente kennisitems

Kennisitem - 14-10-2019
08.09.2019 KB wijz. KB 02.02.2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones
# Noodplanning, Veiligheid read.more
Kennisitem - 05-08-2019
12.07.2019 KB betr. de opleiding van de leden van de civiele bescherming en wijz. diverse koninklijke besluiten
# Noodplanning, Veiligheid read.more
Kennisitem - 06-08-2019
05.07.2019 Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 05.07.2019 tot bepaling van de modaliteiten en de criteria voor de melding van significante gebeurtenissen met bettrekking tot de nucleaire veiligheid, de bescher
# Milieu, Noodplanning, Preventie en veiligheid, SDG's, Veiligheid, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 13-08-2019
Raad van State, 2 juli 2019, 14e K., nr. 245051
# Noodplanning, Preventie en veiligheid, Veiligheid read.more