Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiĆ«le noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen. 

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heeft u juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wilt u een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan u steeds contact opnemen met Kris Versaen via mail (kris.versaen(at)vvsg.be) of telefoon (02/211.56.04). 

Recente kennisitems

Kennisitem - 07-04-2021
02.04.2021 MB wijz. art. 8 en 9 van het KB 22.04.2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 [ Coronavirus ]
# Noodplanning, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 07-04-2021
18.03.2021 KB wijz. KB 29.06.2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de civiele bescherming
# Noodplanning, Veiligheid Lees meer
Rapport Cyberaanval Gemeente Willebroek 3
Kennisitem - 16-03-2021
Rapport Cyberaanval Gemeente Willebroek
# Informatie- en cyberveiligheid, ICT & E-government, Noodplanning, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 16-03-2021
Hof van Justitie Europese Unie, 9 maart 2021, nr. C-580/19
# Personeel, Noodplanning, Bestuur, Veiligheid Lees meer