Auteur:

Gepubliceerd op: 08-04-2024

Het Cyber Response Team van de Vlaamse Overheid (Vo-CRT), een samenwerking van Agentschap Binnenlands Bestuur en Digitaal Vlaanderen, profileert zich steeds meer als het aanspreekpunt voor digitale veiligheid bij lokale besturen.

Steden en gemeenten, maar ook samenwerkingsverbanden en provincies, kunnen bij deze kennisorganisatie terecht voor alle vragen en ondersteuning om hun cyberveiligheid te verbeteren.Het Vo-CRT breidt het huidige aanbod uit met twee nieuwe initiatieven: hulp bij de opmaak van een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) en het invoeren van de veiligheidsbouwstenen over toegang- en gebruikersbeheer.

Nood aan een bedrijfscontinuïteitsplan en multi-factor authenticatie

De recente ICT-veiligheidsaudits van Audit Vlaanderen en het rapport van het Traject Ethisch Hacken van de VVSG tonen aan dat lokale besturen de laatste jaren vooruitgang boeken in hun cyberveiligheid, maar tegelijkertijd zijn belangrijke risico's nog steeds onvoldoende aangepakt. Veel lokale besturen missen een bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) en multi-factor authenticatie (MFA).

Daarom gaat het Vo-CRT hands-on ondersteuning bieden in de vorm van twee trajecten. Enerzijds zullen ze lokale besturen begeleiden, aan de hand van workshops, bij het opstellen van een BCP.  Dat BCP is een leidraad om hun dienstverlening draaiende te houden, of snel te herstarten, na een cyberaanval. Anderzijds zullen ze hun digitale infrastructuur beter beveiligen door de integratie van de al bestaande veiligheidsbouwstenen m.b.t. Toegangs- en Gebruikersbeheer (ACM/IDM) te integreren en MFA in te richten.

De Vlaamse overheid financiert 80% van de bijdrage voor deze begeleidingstrajecten. Lokale besturen die willen deelnemen, moeten een aanvraag indienen. De selectie gebeurt op basis van criteria zoals de maturiteit en visie op cyberveiligheid, de uitvoering van risicoanalyses en de concrete plannen voor de implementatie van veiligheidsmaatregelen.

Charlotte De Mullier