Auteur:

Gepubliceerd op: 09-02-2024

Lokale besturen moeten uiterlijk op 29 juni 2024 de fiscale fiches 281.50, 281.76 en 281.93 indienen. De informatie uit deze fiches gebruikt de FOD Financiën om voor de berekening van de belastingen over het inkomstenjaar 2023. In de fiche 281.76 moeten besturen de vergoedingen aangeven die werden toegekend voor de economische gevolgen die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de energiecrisis.

Er moet geen fiche 281.99 meer opgesteld worden voor vergoedingen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie die werden toegekend na 30 juni 2022. Er moet enkel een negatieve fiche opgesteld worden wanneer (een deel van) een vergoeding die eerder werd aangegeven op een fiche 281.99, wordt teruggevorderd. Vergoedingen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie die werden toegekend na 30 juni 2022 zijn opnieuw belastbaar en moeten, naargelang het geval, vermeld worden op een fiche 281.50 of 281.93.

Alle informatie vind je op de website van de FOD Financiën en in deze brief aan de openbare diensten.

Ben Gilot