(c) Franky Verdict VOF

Auteur:

Gepubliceerd op: 01-02-2024

Op 30 januari ging het Verenigingsloket live, een digitaal platform dat de dienstverlening aan verenigingen wil transformeren door informatie en dienstverlening te centraliseren en te vereenvoudigen en door de doorstroming en het beheer van verenigingsgegevens te verbeteren.

Samen met lokale besturen en Vlaamse overheidsentiteiten wordt het Verenigingsloket de komende jaren stap voor stap uitgebreid. Aalst, Evergem en Beveren zijn de eerste deelnemende lokale besturen en ze krijgen het gezelschap van het departement Cultuur, Jeugd en Media en Digitaal Vlaanderen.

Het Verenigingsloket vertrekt van hergebruik van Vlaamse digitale bouwstenen: besturen die al zijn aangesloten op vergelijkbare platformen zoals Mijn Burgerprofiel of e-loketondernemers kunnen deze softwarecomponenten vrij eenvoudig aanpassen voor verenigingen. Daarbij aansluitend ondersteunt het loket de optimalisatie van de digitale ketting: bij aangesloten overheden kunnen verenigingen online subsidies, attesten, vergunningen aanvragen en ontvangen, waardoor onnodige verplaatsingen en communicatie tot het verleden behoren. Het Verenigingsregister (de nieuwe centrale databron voor verenigingsgegevens) slaat omgekeerd ook gegevens van verenigingen op die overheden dan kunnen hergebruiken, waardoor het niet meer nodig is herhaaldelijk dezelfde informatie te verstrekken. Tot slot wordt het Verenigingsregister het centrale startpunt voor informatie en dienstverlening: door de koppeling van de eigen websites van overheden aan het Verenigingsloket ontstaat één duidelijk startpunt voor verenigingen.
 

De andere betrokkenen

Verenigingen kunnen zich registreren, hun gegevens raadplegen en aanpassen, zoeken naar andere verenigingen, en up-to-date informatie krijgen over algemene onderwerpen zoals verenigingsvormen en juridische implicaties.

Ook voor lokale besturen en Vlaamse departementen heeft het loket alleen maar voordelen. Het biedt immers extra zichtbaarheid voor lokale verenigingen. Door koppeling met het Verenigingsregister kan informatie over lokale verenigingen worden hergebruikt op eigen websites en applicaties. Anderzijds kunnen lokale besturen en Vlaamse departementen hun dienstverlening beter presenteren aan een ruimer publiek, waardoor verenigingen eenvoudiger worden doorverwezen naar voor hen relevante diensten.

Om dit te realiseren moeten besturen en departementen koppelen met de Vlaamse digitale bouwstenen, zodat datadoorstroming naar de eigen softwaretools ontstaat. Het Verenigingsloket begeleidt en ondersteunt gemeenten, provincies en departementen bij dit proces.

www.verenigingsloket.be

Henk Keygnaert