Auteur:

Gepubliceerd op: 31-01-2024

In een verkiezingsjaar ligt de politieke focus op de campagne. Op het gebied van beleidsbeslissingen lijkt het rustig, maar soms worden er nog belangrijke beslissingen genomen door de politieke organen van gemeente en OCMW. Het doel van deze beslissingen mag niet zijn om het moeilijk te maken voor de nieuwe bestuursploeg die eind 2024 zal aantreden. Daarom is er een omzendbrief opgesteld met richtlijnen. Niet alle beslissingen zijn namelijk gelijk. Gemeenteraadsleden worden gewaarschuwd extra voorzichtig te zijn, vooral bij 'beslissingen in extremis' en beslissingen met grote financiële gevolgen op lange termijn.
 

Waar moet je op letten?


Beslissingen die normaal verlopen in het besluitvormingsproces en geen grote financiële betrokkenheid van de gemeente vereisen, zijn meestal geen reden tot bezorgdheid. Maar wat als een beslissing snel wordt genomen door het uittredende bestuur zonder de gebruikelijke voorbereiding? Dat wordt beschouwd als een 'beslissing in extremis' en kan problemen veroorzaken. Ook bij beslissingen die aanzienlijke financiële gevolgen hebben en effect hebben op lange termijn, zoals de bouw van een nieuw gemeentehuis, is extra voorzichtigheid geboden.

Een combinatie van beide – een 'beslissing in extremis' met grote financiële gevolgen - zou de alarmbellen moeten doen afgaan. Gelukkig blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag dat toezicht niet al te vaak hoeft op te treden in dit soort gevallen.
 

Maak weloverwogen beslissingen


Gemeenteraadsleden worden aangemoedigd om bij het nemen van beslissingen een grondige afweging te maken. Enkele belangrijke overwegingen zijn:

  1. Meerjarenplan: Staat de actie of beslissing al in het meerjarenplan van de gemeente?
  2. Lopend dossier: Is het een lopend dossier waarin het bestuur al bepaalde (principe)beslissingen heeft genomen?
  3. Financieel budget: Vereist de beslissing een groot budget dat een aanzienlijke, onvoorziene impact kan hebben op de gemeentelijke financiën?
  4. Opportuniteiten: Zou het bestuur bepaalde opportuniteiten mislopen als er nu geen beslissing wordt genomen? Zijn er belangrijke voordelen verbonden aan een beslissing vandaag die later niet meer beschikbaar zijn?
  5. Terugkombaarheid: Is het een engagement waarop het volgende bestuur al dan niet eenvoudig kan terugkomen, rekening houdend met timing, verbrekings- of schadevergoedingen?

Het maken van deze analyse is cruciaal om ervoor te zorgen dat beslissingen in het belang zijn van de gemeenschap op de lange termijn. Gemeenteraadsleden staan voor de uitdaging om de balans te vinden tussen het nemen van belangrijke beslissingen en het verzekeren van een soepele overgang naar het nieuwe bestuur.


Zie ook: Beslissingen in extremis | Vlaanderen.be

Vragen? Stuur ze naar info@vvsg.be.

Pieter Vanderstappen