fanfare pixabay

Auteur:

Gepubliceerd op: 16-04-2024

Het nieuwe Amateurkunstendecreet van 8 maart 2024 zoekt meer aansluiting bij het deeltijds kunstonderwijs en de professionele kunsten. Via specifieke subsidies wil het amateurkunstenaars stimuleren om ervaring en kennis op te doen in het buitenland en de Vlaamse amateurkunsten over de landsgrenzen beter bekend te maken.

De koepels die de negen erkende sectoren binnen de amateurkunsten ondersteunen krijgen een nieuwe opdracht. Zij moeten in 2024 zelf een instrument ontwikkelen dat (financiële) impulsen geeft aan amateurkunsten. 

Lieselot Decalf