Auteur:

Gepubliceerd op: 22-02-2024

Een stevige helft van de steden en gemeenten geeft aan dat hun inwoners problemen hebben om in de gemeente een huisarts te vinden of er binnen te geraken. Hetzelfde geldt voor tandartsen (55%) en psychologen (37%). Dat blijkt uit een recente bevraging van de VVSG bij haar leden. Bijzonder problematisch gelet op het belang van een vlotte toegang tot de gezondheidszorg. Steden en gemeenten spelen een belangrijke rol in de preventieve gezondheidszorg, daarom willen ze ook actief mee zoeken naar oplossingen. Ze willen ook meer kunnen sturen en afstemmen.

 

Veel signalen van burgers

Burgers die geen beroep meer kunnen doen op de noodzakelijke eerstelijnsgezondheidszorg, kloppen vaak aan bij het lokaal bestuur om te vragen wat ze moeten doen of waar ze dan wel terecht kunnen? Dit geeft het lokale bestuur een duidelijk beeld van de situatie ter plaatse.

Wat huisartsen betreft, ervaart de helft (51%) van de lokale besturen een patiëntenstop bij de huisartsen. 2 op 5 gemeenten (41%) stellen dat er te weinig huisartsen in de gemeente zijn. Slechts 1 op 5 (21%) geeft aan dat de huisartsen vlot raadpleegbaar zijn. 

Het probleem gaat ruimer dan de huisartsen, mensen vinden ook moeilijk een tandarts of psycholoog. Meer dan de helft (55%) van de lokale besturen, geeft aan dat tandartsen moeilijk raadpleegbaar zijn, een derde heeft er geen zicht op (31%) en 15% vindt tandartsen dan weer vlot raadpleegbaar. Psychologen zijn in bijna 2 op 4 gemeenten (37%) moeilijk raadpleegbaar zijn.

 

Meer lokale sturing en afstemming nodig

Steden en gemeenten capteren signalen maar hebben geen pasklare oplossing, het gaat om een probleem met verschillende oorzaken. Toch spelen ze een belangrijke rol in de preventieve gezondheidszorg en willen ze ook mee de toegang tot de eerstelijnszorgverstrekkers helpen verbeteren. Het gaat dan vooral om het informeren en sensibiliseren van burgers, het probleem op de agenda van de zorgraad plaatsen, het probleem bespreken met de huisartsen, … Op dit moment zijn er al tal van lokale besturen die een actieve rol opnemen om de toegang tot de eerstelijnszorgverstrekkers te verbeteren. De VVSG is betrokken bij meerdere Vlaamse projecten zoals de brede eerstelijnspraktijken en de zorgstroomcoaches.

De toenemende vergrijzing maakt de uitdagingen in de zorg complex en gevarieerd. Een effectief en cliëntgericht zorgsysteem is gebaat bij lokale besturen die zorgaanbieders en -voorzieningen kunnen aansturen en voor afstemming kunnen zorgen. Dat bevordert de toegankelijkheid tot zorg en coördinatie en samenwerking tussen zorgverleners. Zo staat het ook in ons VVSG-memorandum. 

Op het terrein is er ook een grote nood aan data, een nood die de Vlaamse overheid erkent. Die data zouden eind 2024 - begin 2025 ter beschikking moeten zijn voor heel Vlaanderen.

Nathalie Debast, woordvoerder VVSG (0497 31 80 77)

Veerle Cortebeeck