Kinderen op een rij

Auteur:

Gepubliceerd op: 19-02-2024

2024 is het jaar van de verkiezingen. Tegelijkertijd is het een jaar waarin de uitrol van het decreet BOA gestaag verder gaat. Misschien moeten er voor die uitrol dit jaar nog enkele belangrijke beslissingen genomen worden door de gemeenteraad? Dat kan, maar die beslissingen mogen het niet moeilijk maken voor de nieuwe bestuursploeg die eind 2024 zal starten.
 

Richtlijnen voor beslissingen in een verkiezingsjaar

De minister van binnenlands bestuur bezorgde in juni vorig jaar een omzendbrief met algemene richtlijnen aan alle Vlaamse steden en gemeente. De VVSG verduidelijkte die richtlijnen verder in haar nieuwsbericht van 31 januari.

Gemeenteraadsleden worden gewaarschuwd extra voorzichtig te zijn, vooral bij 'beslissingen in extremis' en beslissingen met grote financiële gevolgen op lange termijn.
 

Wat betekent dit voor de verdere uitrol van het decreet BOA in 2024?

Zeker daar waar lokale besturen zich voorbereiden om op 1 januari 2026 de subsidiëring van private opvangorganisatoren over te nemen van Opgroeien, moeten er nu soms al belangrijke beslissingen genomen worden. 

Beslissingen moeten in het belang zijn van de gemeenschap op de lange termijn. Daar waar private opvangorganisatoren nu hun subsidies krijgen van Opgroeien, moet het lokaal bestuur op 1 januari 2026 klaar zijn om die subsidiëring over te nemen. Om een vlotte overgang te regelen, kan het zijn dat daarover nu al beslissingen genomen moeten worden. Zulke beslissingen vragen soms om aanzienlijke financiële engagementen. Er zijn dan financiële gevolgen voor het nieuwe bestuur.
 

Maak weloverwogen beslissingen

Dat betekent echter niet dat die beslissingen niet meer genomen kunnen worden voor de verkiezingen. We moedigen gemeenteraadsleden wel aan om bij het nemen van zulke beslissingen een grondige afweging te maken.

Belangrijke overwegingen zijn:

  1. Meerjarenplan: Staat de actie of beslissing al in het meerjarenplan van de gemeente? Zijn er al acties rond BOA opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025?
  2. Lopend dossier: Is het een lopend dossier waarin het bestuur al bepaalde (principe)beslissingen heeft genomen? Nam de gemeenteraad al een principiële beslissing over de uitrol van het decreet BOA in de gemeente? Keurde de gemeenteraad al een visie op BOA goed in de gemeente?
  3. Financieel budget: Vereist de beslissing een groot budget dat een aanzienlijke, onvoorziene impact kan hebben op de gemeentelijke financiën? Welke impact heeft de samenwerking met de private opvangpartner op de gemeentelijke financiën? Welke maatregelen kan je inbouwen om die impact te beperken?
  4. Opportuniteiten: Zou het bestuur bepaalde opportuniteiten mislopen als er nu geen beslissing wordt genomen? Zijn er belangrijke voordelen verbonden aan een beslissing vandaag die later niet meer beschikbaar zijn? Lopen we het risico dat zonder beslissing van de gemeenteraad het opvanginitiatief zijn werking begin 2025 stopzet, waardoor er geen of minder buitenschools opvangaanbod is in de gemeente?
  5. Terugkombaarheid: Is het een engagement waarop het volgende bestuur al dan niet eenvoudig kan terugkomen, rekening houdend met timing, verbrekings- of schadevergoedingen? Welke opzegmodaliteiten zijn er in de samenwerkingsovereenkomst met de organisator bepaald? Tot wanneer loopt de overeenkomst?

Twijfel je? Ga in gesprek met de algemeen directeur of een beleidsverantwoordelijke en toets af of het nog aangewezen is bepaalde beslissingen over het decreet BOA door het huidige bestuur te laten nemen.

We pasten onze planning met mijlpalen voor de uitrol van het decreet BOA in functie van de lokale verkiezingen en de voorbereiding van de strategische meerjarenplanning 2026-2031 hierop aan.
 

Nog vragen?

Neem contact op met één van de stafmedewerkers regie BOA: Rika Verpoorten of Sara Schroé.

Rika Verpoorten