Auteur:

Gepubliceerd op: 13-03-2024

De Katholieke Universiteit Leuven ontwikkelde in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos een nieuwe groennorm als maatstaf voor een gezonde en leefbare omgeving. Dit concept, bekend als “3-30-300”, benadrukt verschillende aspecten die een rol spelen bij de impact van stedelijk groen:

  • Drie zichtbare bomen per woning: Elk huis moet minstens drie goed ontwikkelde bomen hebben die vanuit het huis zichtbaar zijn. Dit benadrukt het belang van visuele blootstelling aan groen voor mentale gezondheid en welzijn.
  • 30% groen per wijk: Op wijkniveau moet minimaal 30% groen aanwezig zijn. Dit groen heeft een positieve lokale klimaatimpact, zoals het reguleren van hitte. Denk hierbij aan de kroonbedekking van bomen.
  • 300 meter afstand tot publiek groen: Niemand zou verder dan 300 meter van toegankelijk groen, zoals een park of groene ruimte, moeten wonen waar je kunt ontspannen.
     

Cijfers bewijzen het: natuur is belangrijk voor je gezondheid en de leefbaarheid van je omgeving. Vooral in stedelijke contexten, waar bebouwing vaak de overhand heeft, spelen groene ruimtes een cruciale rol. Ze zijn essentieel voor ons fysieke, mentale en sociale welzijn, dragen bij aan de strijd tegen klimaatverandering en spelen een rol in het behoud van biodiversiteit.

Enkele opvallende cijfers onderstrepen dit belang:

  • Zicht op groen vanuit je woning: Dit leidt tot een significante stijging van gemiddeld 26% op verschillende welzijns- en levenstevredenheidsscores.
  • Toename van oppervlakte groen rond je woning: Een gemiddelde toename van 29% aan groen resulteert in een reductie van gemiddeld 4% in het voorkomen van sterfte door verschillende doodsoorzaken.
  • Nabijheid van parken en groene ruimtes: Gemiddeld ongeveer 700 meter dichter bij een park of openbare groene ruimte wonen leidt tot een stijging van gemiddeld 23% in verschillende welzijns- en levenstevredenheidsscores, en tot een daling van gemiddeld 23% in doktersbezoeken en medicatiegebruik.
  • Bovendien zijn de effecten van een identieke toename in groen op gezondheid en welzijn sterker in gebieden met een lagere sociaaleconomische status en in gebieden met een hogere bevolkingsdichtheid.

Het “3-30-300”-concept, ontwikkeld door het Nature Based Solutions Instituut, biedt richting en indicatie aan beleidsmakers op alle niveaus om onze steden en gemeenten stap voor stap groener en gezonder te maken. Hoewel deze groennormen niet formeel in regelgeving zijn omgezet, kunnen ze een waardevol kompas zijn voor duurzame ontwikkeling.

Lees het volledige rapport voor meer informatie

Xavier Buijs