Ondersteuning gemeentelijk netheidsbeleid

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Mooimakers. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Mooimakers geeft uitvoering aan het beleid en wil de motor zijn van een maatschappelijke beweging waarvan iedereen deel kan uitmaken. Het voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, organiseert campagnes, ondersteunt op een proactieve manier alle betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op.

Mooimakers helpt lokale besturen om zwerfvuil aan te pakken, sluikstort uit de wereld te helpen en in het algemeen de openbare netheid van gemeenten te verbeteren. Zo kan je bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor inhoudelijke en financiĆ«le steun bij de aanpak van zwerfvuil of sluikstort. Je kan ook gebruik maken van gratis communicatiemateriaal of deelnemen aan opleidingen. Daarnaast vind je goede praktijkvoorbeelden van andere lokale besturen in de online kennisdatabank. Het volledig ondersteuningsaanbod voor steden, gemeenten en afvalintercommunales vind je op de website van Mooimakers.