​ZorgLab Aalst is een uniek concept dat aansluit bij het DNA van de stad en de daarmee verbonden strategische keuze van “Aalst zorgstad”. De stad zet met een ecosysteem van burgers, bedrijven, onderzoeksinstellingen en zorgactoren haar schouders onder innovaties in de zorg die de gezondheid en levenskwaliteit van de inwoners helpen verbeteren. Van bij aanvang (idee bedenken en aftoetsen) tot implementatie (testen in de eigen woning en woonomgeving) kunnen inwoners en zorgverleners vrijwillig meewerken aan het ZorgLab Aalst.

Sinds 2014 zet ZorgLab Aalst, voorheen AIPA – Ageing in Place Aalst – een vernieuwende aanpak van participatie met ouderen op, rond levenslang wonen in de eigen woning en woonomgeving.

Hieronder enkele resultaten:

- Een testwoning waar ouderen in verblijven om er nieuwe technologieën (oproepsysteem met mantelzorgers,…) en de ergonomie van gebruiksvoorwerpen (plaatsbesparend meubilair, boxspring met hoog-laagmechanisme,…) uit te testen;

- Testen van technologie (Internet of Things) voor de detectie van abnormale situaties in huis;

 - Technologie die mensen ondersteunt om hun chronische aandoeningen op te volgen: testen van een app verbonden met toestellen (bloeddrukmeter, glucosemeter, smart watch,…) die je inzicht geven in je gedrag en de invloed op je gezondheid;

- De publicatie van een leeftijdsvriendelijke toets voor steden en gemeenten, opgesteld samen met ouderen, hoe je een gemeente integraal toegankelijk maakt voor ouderen;

- Een ruimtelijk kader voor levensloopbestendige woonwijken, uitgewerkt door senioren en zorgverleners.

Enkele kengetallen die de werking van ZorgLab Aalst illustreren:

 - 642 ouderen en zorgverleners werden betrokken;

 - 37 ondernemers & organisaties werden begeleid;

- 40 producten en diensten werden ontwikkeld en getest;

- +100 co-creatiesessies, workshops en events.

ZorgLab Aalst wil deze ervaring structureel verankeren en innovaties in gezondheid en zorg blijvend uittesten met alle actoren. Hiertoe zullen er naast het bestaande testpanel met ouderen nog testpanels met andere doelgroepen worden opgezet. ZorgLab Aalst kan een permanente locatie krijgen in de innovatieHub op het bedrijventerrein Health & Care Valley als inspirator en testomgeving voor startend en innoverend ondernemerschap in gezondheid en zorg. Aalst wil zo nog beter zorgen voor de gezondheid en levenskwaliteit van de Aalstenaar.

www.aalst.be/zorglab-aalst