2021Lokaal78 - Het jaar van de zorg in Malle.png
Provider image

Dat het jaar 2020 ‘zorg’ wel heel erg centraal zou stellen, hadden ze in Malle nooit vermoed, toen ze hun gelijknamige jaarthema lanceerden. Een jaar eerder besliste het bestuur om jaarlijks een bepaald thema in de schijnwerpers te plaatsen. Door telkens zo’n thema te kiezen willen ze inwoners, lokale organisaties en hun eigen diensten mobiliseren rond dat ene onderwerp. De aanleiding voor het zorgthema was de verjaardag van enkele zorgdiensten met als bijkomend argument dat ze zich als gemeente heel graag wensten te profileren als Zorggemeente: #WantZorgVerbindt.

De keuze voor zorg als jaarthema was snel gemaakt. Zowel het sociaal huis, het lokaal dienstencentrum als het woonzorgcentrum van Malle bestond tien jaar en het huis van het kind mocht vijf kaarsjes uitblazen. Redenen genoeg dus voor projectmedewerker Ingrid De Meersman om de zorg tijdens dit feestgebeuren in de kijker te zetten en er zoveel mogelijk publieke en lokale diensten van de gemeente bij te betrekken: ‘We wilden al onze eigen zorgdiensten samenbrengen en de inwoners degelijk informeren over dit ruime aanbod. De beste baseline luidde dan ook: #WantZorgVerbindt.’

Met coördinator welzijn en leven Wendy Verheyen nodigde ze begin 2020 alle zorgdiensten uit. ‘We wilden als lokaal bestuur de mensen achter de zorginstellingen uit Malle leren kennen. Het was heel fijn om dit themajaar zo te starten en meteen de lijm te vormen tussen al die voorzieningen. Na de uitbraak van corona bleek dit ontmoetingsmoment enorm belangrijk, omdat we zoveel persoonlijke contacten hadden gelegd. Even bellen om te horen hoe het ging en hoe we hen konden ondersteunen was hierdoor veel gemakkelijker geworden,’ zegt Ingrid De Meersman.

Ze hadden nog veel andere plannen, zoals de medewerkers van het gemeentebestuur een dag laten meewerken in de verschillende voorzieningen om zo een zorgdienst te leren kennen en te ondervinden wat dat werk betekent. Er was ook het idee om voor alle inwoners een dag van de zorg te organiseren, waarbij ze ongedwongen kennis konden maken met de zorginstellingen. ‘Een concertje meepikken of een lezing bijwonen in een zorgvoorziening en terloops ook kennis maken met het zorgaanbod, dat was het plan, maar dat kon dus allemaal niet doorgaan,’ zegt Ingrid De Meersman.

 

Balkonconcert

Door de uitbraak van de coronapandemie moesten ze hun plannen helemaal omgooien. ‘We hebben er het beste van proberen te maken, want zo zitten we als gemeente in elkaar,’ zegt Wendy Verheyen. ‘We hebben op onze website een overzicht gemaakt van ons eigen aanbod maar ook van dat van andere zorgprofessionals per deelgebied: jongeren, ouderen, gespecialiseerde zorg, zorg voor elkaar en zorg voor jezelf. Via ons gemeentelijk infoblad informeerden we telkens over dat hele aanbod. Ondanks de maatregelen kregen de inwoners toch een zicht op het ruime zorgaanbod in Malle.’

Een coronaproof versie kon de publieke en lokale zorgdiensten nog meer met elkaar verbinden, net zoals de oproep om in het kielzog van de campagne #WantZorgVerbindt een kaartje te sturen naar de zorgvoorzieningen met een blijk van waardering en dank voor hen. ‘Wat natuurlijk ook nog kon, was wandelen en fietsen,’ zegt Ingrid De Meersman. ‘Dus stippelden we vanuit een brede blik op gezondheid een fiets- en wandeltocht uit langs de verschillende zorginitiatieven in de gemeente. En om de zorgdiensten op ons grondgebied een hart onder de riem te steken trokken de burgemeester en schepenen met pralines en taarten van de lokale bakkers een hele dag van zorgdienst naar zorgdienst. Omdat ook de harmonie in Malle net honderd jaar bestond, ging dit party-orkest graag mee op stap om overal een heus (balkon)concert te geven.’

 

Zorggemeente

‘Tot slot had de gemeente ook geld gereserveerd om maatschappelijk versterkende ideeën van inwoners of verenigingen te realiseren. Na de selectie kregen tien projecten financiële steun. Ook hier is het fijn om vanuit de gemeente ondersteuning te bieden. Sommige projecten zijn al uitgerold, voor andere is het nog wat zoeken hoe we ze nu kunnen realiseren in de huidige situatie. Maar mensen houden wel contact en zien zo de gemeente als partner om dingen te realiseren,’ zegt Ingrid De Meersman die het jaar van de zorg tevreden afsluit. Voor haar vormen alleen al de vlottere contacten met de zorginitiatieven in Malle winst. ‘We willen dan ook als gemeente die verbindende rol tussen verenigingen, zelfstandigen, zorginstellingen en burger blijven spelen.’

‘Het afgelopen jaar viel ons op dat het informele netwerk van de Mallenaren eigenlijk wel sterk is. Maar terwijl veel ouderen een beroep op hun netwerk konden doen, vielen enkele zeer kwetsbare senioren uit de boot, voor hen stonden wij als gemeente klaar, totdat extra hulp niet meer nodig was,’ zegt Wendy Verheyen. ‘In het begin van de coronacrisis zag je op allerlei fora hulp verschijnen. Het was dan net belangrijk om als gemeente de juiste aanvullingen te bieden. We hebben er vooral op ingezet de drempel om hulp te vragen te verlagen. Bij veel mensen is dat gelukt, door onszelf als lokaal bestuur zo zichtbaar mogelijk te maken in het straatbeeld en door zo dicht mogelijk bij onze burgers te staan.’ •

 

Florien Fasseur en Joke Vandewalle zijn VVSG-stafmedewerkers thuiszorg
Voor Lokaal 07-08 | 2021