Korte uitleg

Zonnewind investeert in projecten voor besparing op energieverbruik (gebruik van LED-lampen, isoleren, …) of opwekking van duurzame energie (d.w.z. zonder uitstoot van CO2) met alle beschikbare technologieën: windturbines, zonnepanelen, biogas-installatie…

Ze doen die investeringen met geld van de burger. De burger krijgt een deel van de winst op de projecten uitbetaald als dividend op z’n gekochte aandelen, i.p.v. dat de winst verdwijnt via de grote energiebedrijven naar het buitenland…

Zo halen ze de CO2-uitstoot naar beneden, moeten de klanten niet zelf investeren in de projecten en worden ze ontzorgd, en pikt de burger er financieel een graantje van mee wat  zorgt voor een positief draagvlak voor de klimaatproblematiek. Ideaal, toch?

Zo komen ze hopelijk ooit tot een CO2-neutrale Voorkempen.

Contactgegevens 

 • website: www.zonnewind.be
 • contactpersoon: Danny Gladines
 • Telefoon: +32 479.29.72.28
 • e-mail: info@zonnewind.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Zonnewind biedt ondersteuning voor een integrale aanpak van het Lokaal Energie- en Klimaatpact

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten;

 • Doelstelling: 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030;
 • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030);
 • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 3 “elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar”: elektrische deelwagens, laadpunten en fietspaden;

 • Doelstelling: per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten);
 • Doelstelling: per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten)

 

Concrete ondersteuning

Concreet voorziet VEB volgende ondersteuning:

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over coöperatief werken, lokale energiegemeenschappen, renovatie, duurzame energieprojecten en duurzame mobiliteit met lokale besturen
 • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake ontwikkeling lokale coöperatieve aanpak, lokale energiegemeenschap
 • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende renovatiebegeleiding, autodelen, laadpunten, coöpeatieve energieprojecten