Heel wat lokale besturen organiseren zelf kleuteropvang met kwaliteitslabel. Op de website van het VVSG-Steunpunt kinderopvang voor organisatoren kinderopvang vind je heel wat ondersteunend materiaal dat helpt bij het realiseren van een kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang.