Heel wat lokale besturen organiseren zelf een IBO. Op www.steunpuntkinderopvang.be (website van het VVSG-Steunpunt kinderopvang voor organisatoren kinderopvang) vind je heel wat ondersteunend materiaal dat helpt bij het realiseren van een kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang.

Ook na het decreet is er zeker nog plaats voor een IBO-werking. Materiaal dat IBO’s en ook andere actoren) kan helpen in het bepalen van hun plaats in het nieuw landschap na het decreet, volgt binnenkort.