BS_Website_omslag_wijk.png
Provider image

Stad Oostende zet verder in op de 'Wijkprikkels', zoals de hervormde wijksubsidies sinds 2019 door het leven gaan. Ondanks corona werden er al heel wat mooie en duurzame wijkinitiatieven gerealiseerd. Voor de nieuwste editie (2022) wordt nog meer ingezet op participatie. Iedereen wordt uitgenodigd om ideeën voor te stellen die inwoners van straten of buurten kunnen samenbrengen of de leefbaarheid verhogen. Op het nieuwe participatieplatform ons.oostende.be kunnen alle Oostendenaars een idee posten én in het najaar ook zelf stemmen op hun favoriete voorstel.

Doelstelling

Stad Oostende hervormde in 2019 de subsidiëring van de wijken onder de noemer ‘Wijkprikkels’. Daarbij kiest de stad resoluut voor duurzaamheid, waarbij kleinschalige initiatieven de voorkeur genieten in de plaats van grote evenementen. Het is de bedoeling dat Wijkprikkels de wijken, buurten en straten van de Stad op lange termijn een extra dimensie geven.

Stad Oostende nodigt alle inwoners uit om duurzame ideeën voor te stellen die Oostendse straten, buurten en wijken leefbaarder maken en inwoners samenbrengen. ​ Dat kan ofwel als individu, als vereniging of met een groep bewoners. Op dit moment loopt al een campagne via verschillende communicatiekanalen van de stad om zo veel mogelijk voorstellen binnen te krijgen. Daarnaast organiseert Stad Oostende ook vier brainstormsessies over Wijkprikkels in verschillende wijken. De bedoeling is om samen met de aanwezige bewoners na te denken over leuke ideeën voor wijkprikkels: wat ontbreekt nog in de wijk of in de buurt en wat kan een meerwaarde zijn?

Concreet kan iedereen een projectvoorstel indienen tussen 25 maart en 30 juni 2022 via de website ons.oostende.be. Daar kan elke Oostendenaar een account aanmaken en een project indienen voor een bepaalde wijk. Daarnaast moet er ook nog een kleine beschrijving, kostenraming en locatie toegevoegd worden. Stad Oostende neemt daarna contact op met de indiener(s) voor meer info over de uitwerking. 

De voorbije jaren werden projectvoorstellen enkel beoordeeld door een wijkjury, bestaande uit onafhankelijke experts en ambtenaren die een duidelijke link hebben met de Oostendse wijken. Er is nog steeds een wijkjury, maar de taak van de jury is nu nagaan welke projectvoorstellen ontvankelijk zijn. In het najaar van 2022 kunnen alle Oostendenaars dan meebeslissen over alle goedgekeurde projecten. Via ons.oostende.be kan iedereen drie stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete projecten. Er zal ook gestemd kunnen worden op papier, voor die mensen voor wie de digitale drempel te hoog is. Het projectvoorstel dat per wijk de meeste stemmen haalt, zal 60 procent van het wijkbudget krijgen. Het projectvoorstel met de tweede meeste stemmen ontvangt 25 procent van het budget en de derde krijgt 15 procent van het budget.

Betrokken partijen

Dit is een samenwerking tussen dienst Buurten en Wijken en de participatieambtenaar (Dienst Externe relaties).

Resultaat

Momenteel zijn er al 40 ideeën ingediend en hebben de bewoners van Oostende nog tijd tot 30 juni. Ze zetten vooral in op bekendmaking om de bewoners, organisaties en verenigingen te enthousiasmeren voor Wijkprikkels. Ze hebben al heel wat creatieve ideeën en hopen om meer verbinding en ontmoeting te creëren in de wijken.

Bereik

Ze hebben momenteel al een mix van verenigingen en geëngageerde burgers. Daarnaast hebben ze al enkele mensen uit kansengroepen kunnen bereiken door samen te werken met sociale organisaties. Ze zijn er zich van bewust dat niet iedereen de tijd en de mogelijkheid heeft om een idee in te dienen, maar ze hopen hen dan ook massaal te bereiken tijdens hun stemming, waar ze vooral op het veld aanwezig zullen zijn.

Tips

Volgens Oostende lijkt het zeer belangrijk om een mooie afweging te maken tussen online en offline. Door het organiseren van brainstormsessies, aanwezig te zijn op verschillende evenementen met infoborden, ontstaan er al zeer interessante gesprekken met bewoners. Het leidt niet direct tot een idee op ons platform Ons Oostende, maar het zorgt wel al voor beweging en bekendheid. Daarnaast zien ze dit ook als een leerproces, ze kregen al heel wat tips van organisaties en adviesraden die ze volgend jaar graag meenemen. Ze trachten zoveel mogelijk groepen hierin mee te krijgen.

Oostende vertelt verder: "We ervaren ook dat mensen schrik hebben om een idee in te dienen omdat ze verantwoordelijk worden gesteld om alles uit te voeren. Door een netwerk te creëren rond die persoon, kunnen we ervoor zorgen dat dit wordt gedragen door meerdere personen en dat die persoon de nodige ondersteuning krijgt om het voorstel uit te werken."

Toekomstplannen

Het is de bedoeling dat het project jaarlijks zal plaats vinden. Er zijn al enkele tips binnengekomen en willen ze dit graag ook meenemen naar volgend jaar. Ze hopen dit jaar op heel wat good-practices om zo meer mensen te overtuigen van de meerwaarde van wijkbudgetten.

Praktische informatie