VVSG en VVJ vzw hebben al sinds mensenheugenis zeer nauwe contacten en een goede verstandhouding. VVJ vzw bracht immers de lokale jeugdambtenaren samen en verzorgde voor de lokale jeugddiensten de belangenbehartiging. In 2014 besloten de beide organisaties om hun goede relatie ook vorm te geven in een uitgeschreven 'Samenwerkingsovereenkomst VVJ – VVSG'.  We groeiden de voorbije jaren door tot (h)echte netwerkpartners.

Bataljong en VVSG hebben gemeenschappelijke belangen met (soms) specifieke accenten:

  • wij behartigen beiden de belangen van de lokale besturen
  • wij ondersteunen de lokale besturen in hun beleid en hun werking onder meer met vorming en adviesverlening
  • wij zorgen voor kennisdeling 
  • wij willen een beweging zijn van de lokale besturen als eerstelijnsoverheid en bouwen aan een sterke netwerkorganisatie

VVSG beschouwt Bataljong als een bevoorrechte netwerkpartner.

Wij bieden onze partner graag de gelegenheid zichzelf voor te stellen.

Voor steden en gemeenten waar het fijn is om op te groeien

Voortaan gaat VVJ door het leven als Bataljong. “Onder die prikkelende naam verbinden we voorvechters van sterk beleid voor jonge inwoners. Om werk te maken van een kwalitatief beleid dat zorgt voor steden en gemeenten waar het voor elk kind fijn is om op te groeien.“ zegt Astrid Roeges, clusterverantwoordelijke jeugd & onderwijs in Halle en voorzitter van Bataljong. “Want kinderen en jongeren zijn een cruciale actor. Niet alleen voor de toekomst, maar ook en vooral vandaag!”

“Kinderen en jongeren zijn een cruciale actor. Niet alleen voor de toekomst, maar ook en vooral vandaag!”

Astrid Roeges -

Voorzitter van Bataljong

Zeg niet langer VVJ, hier is Bataljong!

Bataljong gaf op 12 februari 2019 de officiële aftrap tijdens de eerste van vijf congresavonden voor schepenen van jeugd en jeugdambtenaren in Kortrijk. En we laten ons met de baseline ‘Sterk beleid voor jonge inwoners’ van onze meest ambitieuze kant zien.

Op 40 jaar tijd zijn we samen met onze leden uitgegroeid tot de sterkhouder van beter en breder lokaal beleid voor kinderen en jongeren. En we doen onszelf bij dit 40-jarig bestaan een nieuwe naam cadeau.

“Onze naam en ons werkingsmodel pasten steeds minder bij de ontwikkelingen in de vernieuwde lokale beleidscontext”, zegt Jurgen Sprangers, die sinds 2017 de organisatie leidt. “Bovendien heeft onze organisatie ook een bredere scope gekregen. Straf beleid voor kinderen en jongeren – 30% van je inwoners – is een verantwoordelijkheid voor de beleidsmakers in álle beleidsdomeinen. Ze worden daarin aangevuurd door hun jeugdambtenaren, jeugdraden en schepenen van jeugd. Voor deze drie staat Bataljong dagelijks paraat.”

 

"Straf beleid voor kinderen en jongeren is een verantwoordelijkheid voor de beleidsmakers in álle beleidsdomeinen. Aangevuurd door hun jeugdambtenaren, jeugdraden en schepenen van jeugd. Voor deze drie staat Bataljong dagelijks paraat.”

Jurgen Sprangers -

Directeur Bataljong

Dat bijna alle steden en gemeenten ook in de nieuwe legislatuur voor een schepen van Jeugd kiezen vindt Bataljong als ledenorganisatie van steden en gemeenten voor hun jeugdbeleid een goede zaak. Ook leuk om te zien is dat sommige gemeenten voor een schepen van kindvriendelijkheid of van kinderen en jongeren kiezen, wat aangeeft dat ze onze boodschap om voor breed jeugdbeleid te gaan mooi in hun lokale praktijk willen omzetten.

Meer info over kindvriendelijkheid en kinderrechten vind je elders op onze website.

Meer info over Bataljong vind je op www.Bataljong.be 

Bataljong is ook:

  • http://kindvriendelijkestedenengemeenten.be/ 

    Op deze website vind je informatie over hoe je bouwt aan een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente, een lokaal bestuur dat streeft naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

  •  https://www.debattle.be/ , een coproductie van Bataljong en De Ambrassade met onder meer de VVSG als partner 

Debattle wil dat jongeren zich in hun stad of gemeente thuis voelen. En dus ook evenveel kunnen zeggen als thuis…Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 bood Debattle jongeren de kans to speak out ! Welke wilde ideeën en stiekeme bezorgdheden willen zij delen? Wat is hun mening over de toekomst van de gemeente of stad? Debattle gidst jongeren doorheen de jungle van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en helpt hen hun vurige plannen te verwezenlijken. De website biedt diverse visieteksten, tools, filmpjes en heel veel materiaal om met groepen jongeren rond inspraak en beleidsparticipatie te werken. Deze instrumenten zijn ook na de gemeenteraadsverkiezingen nog bruikbaar.