Werving en selectie

Aanstelling algemeen en financieel directeur

Op 15 februari 2018 werd het Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (inforum nr. 316260). Dat is het startschot voor de verregaande integratie van de gemeentelijke en OCMW-diensten, met onder meer de aanstelling van één algemeen directeur en één financieel directeur voor gemeente en OCMW samen.

Met de hulp van de VVSG maakte Poolstok een voorbeeld van functiebeschrijving voor algemeen directeur op. De Vlofin ontwierp een voorbeeld van functiebeschrijving voor financieel directeur.

Daarnaast heeft de VVSG opgelijst of de algemeen en financieel beheer secretaris en rekenplichtige in de hulpverlenings- of politiezone kan of mag zijn.

Gezamenlijke sollicitatieprocedure voeren met gemeente en OCMW: hoe begin je eraan?

Een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW is niet nodig maar kan wel, bijv. als beide besturen ook op andere vlakken samenwerken. De gemeente of het OCMW hoeft de mogelijkheid om samen te rekruteren en te selecteren ook niet in te schrijven in de lokale rechtspositieregeling (al moet er nagekeken worden of de regels voor de sollicitatieprocedure van gemeente en OCMW niet tegenstrijdig zijn - wat tenminste het geval is voor gemeenschappelijke functies). De aanstellende overheden van gemeente en OCMW kunnen snel starten. Lees meer over de gezamenlijke sollicitatieprocedures in de nota met vraag en antwoord (vanaf vraag 22).

Wie is er bang van externe personeelsmobiliteit?

Jan is administratief medewerker en stapt over naar een andere gemeente om zo dichter bij huis te kunnen werken. Gemeentesecretaris Herman is opgelucht dat hij in Jan snel een nieuwe administratief medewerker gevonden heeft. Via externe personeelsmobiliteit kan je als overheidsmedewerker snel aan de slag bij een ander lokaal bestuur of bij de Vlaamse overheid. In een interessant dossier dat deze maand in Binnenband verschijnt, lees je mooie interviews met collega's die de overstap van de Vlaamse overheid naar een lokaal bestuur (en omgekeerd) gemaakt hebben. Verder houdt de Vlaamse overheid een aantal misverstanden over externe personeelsmobiliteit tegen het licht: vrees voor leegloop van ervaren medewerkers of de misvatting dat externe personeelsmobiliteit enkel nuttig zou zijn voor hogere functies of voor grote besturen. Dit dossier past in een bredere campagne om de mogelijkheden die externe personeelsmobiliteit kan bieden, meer ingang te laten vinden.

De Vlaamse overheid heeft met medewerking van de VVSG en enkele lokale besturen ook een aantal instrumenten uitgewerkt voor externe personeelsmobiliteit: een model van raadsbeslissing met in bijlage voor de besturen die dat wensen een voorbeeldtekst over het voeren van gezamenlijke selecties en wervingsreserves; een Vraag en Antwoord (FAQ) en tabellen om de gelijkwaardigheid van graden te verifiëren: voor OCMW-personeel, voor gemeente- en provinciepersoneel en voor personeel van diensten van de Vlaamse overheid.

Meer weten

Verwante info

Aan de slag met een arbeidshandicap (Diverscity)

Diversiteit (Diverscity)

Duaal leren (Diverscity)