Sollicitatieprocedures versoepelen

Info voor leden: zie pagina over werving en selectie

Aanstelling algemeen en financieel directeur

Info voor leden: zie pagina over werving en selectie

Gezamenlijke sollicitatieprocedure voeren met gemeente en OCMW: hoe begin je eraan?

Wie is er bang van externe personeelsmobiliteit?

Jan is administratief medewerker en stapt over naar een andere gemeente om zo dichter bij huis te kunnen werken. Algemeen directeur Herman is opgelucht dat hij in Jan snel een nieuwe administratief medewerker gevonden heeft. Via externe personeelsmobiliteit kan je als overheidsmedewerker snel aan de slag bij een ander lokaal bestuur, bij de provincie of bij de Vlaamse overheid.

Als handleiding bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 over externe personeelsmobiliteit bij lokale besturen heeft de VVSG een Frequently Asked Questions opgemaakt. 

De Vlaamse overheid heeft met medewerking van de VVSG en enkele lokale besturen toen ook een aantal instrumenten uitgewerkt voor externe personeelsmobiliteit: een model van raadsbeslissing met in bijlage voor de besturen die dat wensen een voorbeeldtekst over het voeren van gezamenlijke selecties en wervingsreserves; een Vraag en Antwoord (FAQ) en tabellen om de gelijkwaardigheid van graden te verifiëren: voor OCMW-personeel, voor gemeente- en provinciepersoneel en voor personeel van diensten van de Vlaamse overheid.

Meer weten

Verwante info

Aan de slag met een arbeidshandicap (Diverscity)

Diversiteit (Diverscity)

Duaal leren (Diverscity)