Webinar 1 december _1.png
Provider image

De oplopende spanningen en de installatie afgelopen zomer van de talibanregering in Afghanistan doen vragen rijzen over het welzijn van de Afghaanse bevolking en de impact van een nieuwe immigratiegolf voor de ontvangende samenleving.


Wereldwijd komen meer dan 2,6 miljoen geregistreerde vluchtelingen uit Afghanistan. Naar het aantal ongeregistreerde vluchtelingen en migranten is het gissen. Ook België ontvangt diverse vluchtelingen vanuit Afghanistan. In september registreerde DVZ  1.121 verzoekers om internationale bescherming, afkomstig uit Afghanistan. Velen onder hen zijn in België toegekomen via de evacuatieoperatie “Red Kite”.  

Afghanen zijn niet langer een volk dat meer dan 5.000 km van ons vandaan woont. België ontvangt reeds decennia Afghanen, maar wat weten we nu eigenlijk over onze inwoners van Afghaanse herkomst? 

Daarom organiseert de VVSG in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering en Fedasil een tweedelige webinarreeks op woensdag 1 en 15 december die zich richt op beeldvorming van de Afghaanse gemeenschap in België. Wat weten we over de diverse etnische groepen en welke repercussies heeft dit dan voor opvang en begeleiding van vluchtelingen en migranten?

Tijdens de tweede sessie wordt verder gebouwd op de aanpak, opvang en begeleiding. Wat leren we van ervaringen en begeleidingstrajecten met Afghaanse vluchtelingen en migranten? Op welke vlakken worden successen geboekt en waar botsen we vandaag nog tegenaan?  

Presentaties

Webinar 1 december 2021

Webinar 15 december 2021

(Her)bekijk het webinar van 15 december