Inspiratie vanuit onderzoek en lokale praktijk

De VVSG wil innovatieprocessen in lokale burgerparticipatie aanwakkeren. Tijdens dit webinar leer je meer over burgerpanels en digitale democratie. We koppelen wetenschappelijke inzichten aan de lokale praktijk.

Het instituut voor de overheid onderzocht in 2020 op welke manier burgerpanels en digitale democratie in het buitenland vorm krijgen. Een onderzoek op initiatief van Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers en in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur. Met het Labo lokale burgerparticipatie maakt VVSG de vertaalslag naar de praktijk. Gent, Huldenberg en Lokeren passen de wetenschappelijke bevindingen toe op hun dagelijkse praktijk en geven concrete tips.

Vragen en antwoorden uit het webinar

Q&A: burgerpanels en digitale democratie

Praktijken toegelicht tijdens de webinar

Raadpleeg het wetenschappelijk onderzoek

Raadpleeg de hoofdstukken over burgerpanels en digitale democratie, als onderdeel van het rapport Innovaties in de lokale democratie. Right to Challenge, e-participatie en mini-publics (2020) uitgevoerd door Victor De Groof, Robbe Van Hoof en Prof.dr. Trui Steen, KULeuven. Dit rapport wordt volledig vrijgegeven op 11 maart 2021.