Lokale besturen maken beleid. Ze willen voor hun burgers en in hun gemeente heel veel realiseren. Het lokaal bestuur heeft als meest burgernabij bestuur een belangrijke sociale rol te vervullen. Het decreet lokaal bestuur, dat zorgt voor een integratie van gemeente en OCMW, en het decreet lokaal sociaal beleid bevestigen dit. Lokaal beleid vertrekt van de gedachte dat alle burgers van de gemeente recht hebben op een menswaardig leven, met aandacht voor hun grondrechten. Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. Het lokaal beleid is dus per definitie sociaal. 

Met haar eigen zorgdiensten heeft het lokaal bestuur een belangrijk kanaal om tegemoet te komen aan de verwachtingen en noden van haar burgers. Goede, toegankelijke en betaalbare zorg is een basisopdracht van elk lokaal bestuur. In deze fiches reiken we argumenten aan die deze stelling onderbouwen. 

 

  1. Waarom is een lokaal bestuur zo goed geplaatst om een eigen zorgaanbod uit te bouwen?
  2. Kan een lokaal bestuur enkel inzetten op zorg door zelf actor te zijn en zelf een zorgaanbod uit te bouwen?
  3. Is het een goed instrument om als lokaal bestuur in te zetten op publieke zorg en zorg verder uit te bouwen?
  4. Wat is de rol van een lokale mandataris of ambtenaar in de publieke zorg?
  5. Waarom zou een lokaal bestuur investeren in publieke zorgdiensten die niet altijd financieel leefbaar zijn?
  6. Zijn alle financiële problemen opgelost als het lokaal bestuur haar publieke zorgdiensten afstoot?
  7. Kan een lokaal bestuur een publieke zorgdienst zomaar stopzetten of afstoten?
  8. Een lokaal bestuur dat zelf ook zorg aanbiedt: is dat oneerlijke concurrentie met de andere spelers op de markt?
  9. Waarom zet een lokaal bestuur in op kinderopvang?​
  10. Inzetten op publieke assistentie-woningen? Over het waarom.