Laatste nieuws

Gemeenten bevoegd voor gebruik

Gemeenten hebben inzake feestvuurwerk een rol wat betreft:

  • Vergunning opslagplaats "klasse-2" en milieuvergunning. Deze bevoegdheid zal in de toekomst afnemen.
  • Handhaving van illegale opslagplaatsen. De burgemeester kan een opslagplaats sluiten.
  • Informeren en toezien op de verkoop. Daarvoor werken gemeente en politie samen met parket en economische inspectie.
  • Gebruik vuurwerk regelen via de politieverordening. De burgemeester kan een toelating afleveren.
  • Gebruik wensballonnen regelen via de politieverordening. De burgemeester kan eveneens een toelating afleveren.
  • Sensibiliseren en informeren van de burger. Een goede praktijk vindt u in de hulpverleningszone Kempen.
  • De gemeente kan geen eigen reglementering over de verkoop uitwerken, aangezien dit al federaal is geregeld.

Een alomvattend overzicht van de gemeentelijke bevoegdheid kunt u vinden in ons overzichtsdocument vuurwerk.