Vormingen 

Lokaal mondiaal beleid voor beginners

Op 5 mei 2022 organiseerde de VVSG over het wat, waarom en hoe van lokaal mondiaal beleid, geïllustreerd aan de hand van het prakijkvoorbeeld van gemeente Mol. De opname van de webinar lokaal mondiaal beleid voor beginners en de presentatie kan je downloaden.

Regionale overlegmomenten lokaal mondiaal beleid

Per provincie organiseert de VVSG samen met de provincies, 11.11.11 en FairTradeGemeente een ontmoetingsmoment voor mondiale ambtenaren en schepenen. We leiden je toe naar het aanbod van deze organisaties en zetten in op uitwisseling en kennisdeling over mondiale thema's zoals fair trade, mondiale adviesraad, SDG's. 
Oost-Vlaanderen: 10 en 17 mei (digitaal)
Vlaams-Brabant: 14 juni
Limburg: 16 juni
West-Vlaanderen: 15 september
Antwerpen: 25 november

Meer informatie en inschrijven kan hier.

Ook in 2021 organiseerde VVSG Internationaal samen met 11.11.11 en de provincies 3 webinars over lokaal mondiaal beleid. De VVSG, 11.11.11, de provincie(s) en FairTradeGemeente stelden hun aanbod voor, gevolgd door een interactieve intervisie-workshop.

Webinar dynamisering adviesraden

Op 30 maart 2021 organiseerde VVSG Internationaal samen met 11.11.11 een webinar over het dynamiseren van lokale adviesraden voor internationale solidariteit (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, GROS). De klassieke werking botst in veel gemeenten immers op zijn limieten. Er gaan steeds meer stemmen op om lokale burgerparticipatie en samenwerking op een meer hedendaagse manier te organiseren. Hoe betrek je jongeren? Kunnen ook tijdelijke engagementen gefaciliteerd worden? Hoe kan het anders? In deze webinar lieten we 3 goede praktijken aan het woord - Tielt, Leuven en Sint-Truiden - die hun klassieke adviesraad hebben omgevormd tot een nieuwe structuur en werking. Vervolgens gingen de deelnemers met hen in gesprek.

Lokaal Mondiaal Beleid in tijden van corona

Wegens de coronapandemie zien veel lokale besturen zich genoodzaakt hun mondiale activiteiten te herdenken. Het gaat bijvoorbeeld om wereldfeesten, tentoonstellingen, filmvoorstellingen of (jongeren)uitwisselingen. We staan stil bij zowel digitale varianten als de offlinecomponent. De VVSG organiseerde hierover twee webinars:

  1. Alternatieven voor mondiale evenementen in tijden van corona (28 mei 2020). Lees de presentatie en het verslag, waarin je o.a. een aantal goede praktijken kan vinden.
  2. Alternatieven voor (jongeren)uitwisseling in tijden van corona (11 juni 2020). Lees de presentatie en het verslag.

Studiedag lokaal = mondiaal

Op 14 mei 2019 organiseerde VVSG de studiedag Lokaal=Mondiaal. Tijdens deze studiedag werd er aan de hand van verschillende sessies dieper ingegaan op hoe lokale besturen internationale thema's en samenwerking kunnen invullen.

In de 14 sessies die op de studiedag aan bod kwamen schenen experts hun licht over lokaal mondiaal beleid en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals  of SDG's). Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende sessies en kan je de bijhorende presentaties raadplegen.

De studiedag startte en eindigde plenair. In de ochtend was Geert Bourgeois key note spreker, waarna er een panel gesprek van burgemeesters en schepenen plaatsvond. 5 experten deelden op het einde van de dag hun observaties.

  • Poli​tiek overleg: jouw gemeente op weg naar 203​0

Hoe geef je internationale thema's politiek een plaats. Overleg voor burgemeesters, schepenen en raadsleden, gemodereerd door VRT journaliste Katrien Vanderschoot.

  • Samenwerken is cruciaal 1: scholen voor de nieuwe wereldburgers

Hoe kunnen scholen aan de slag met internationale thema's en hoe kan de gemeente hen daarin ondersteunen? Organisaties Djapo en Give A Day geven concrete tips over het stimuleren van actief burgerschap in het onderwijs.

Presentatie "Samenwerken is cruciaal 1: scholen voor de nieuwe wereldburgers"

  • Samenwerken is cruciaal 2: bedrijven betrekken in je internationaal, duurzaam verhaal

Het Vlaams Netwerk van Ondernemingen (Voka) vertelt hoe lokale besturen bedrijven kunnen betrekken in het duurzaamheidsverhaal, via het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. 

Presentatie "Samenwerken is cruciaal 2: bedrijven betrekken in je internationaal, duurzaam verhaal"

  • Een lokaal mondiaal beleid via intergemeentelijke samenwerking

Met verschillende gemeenten samen een strategie en activiteiten uitwerken rond lokaal mondiaal beleid kan een meerwaarde vormen, inhoudelijk, financieel als op vlak van capaciteit. Turnhout, Essen en Deinze lichtten toe hoe ze in hun regio samenwerken rond fair trade en de SDG's.

Presentatie "Een lokaal mondiaal beleid via intergemeentelijke samenwerking"

  • FairTradeGemeenten 2.0

De campagne FairTradeGemeenten overtuigde reeds meer dan 200 Vlaamse gemeenten om ambassadeur te worden van eerlijke handel. Maar hoe veranker je dat engagement in de lokale beleidsplannen? En hoe kan de nieuwe Fair-O-Meter daarbij helpen? 

Presentatie FairTradeGemeenten 2.0

  • De SDG's bekeken met een thematische bril

Tijdens deze sessie werd er gekeken hoe je vanuit verschillende beleidsdomeinen kan bijdragen aan de SDG's. De volgende vijf thema's kwamen aan bod:

Leertrajecten

Bekijk ook onze leertrajecten, een reeks vormingen over specifieke thema's. 

Meer opleidingen