BOA, hoe pak je dat aan?

Het decreet buitenschoolse opvang en afstemming tussen buitenschoolse activiteiten (decreet BOA) legt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de buitenschoolse opvang en activiteiten bij de lokale besturen. Een niet te onderschatten, nieuwe uitdaging voor lokale besturen.

De VVSG wil de lokale besturen ondersteunen bij het aanpakken van deze uitdaging. Dat doen we zowel via vorming in groep als via individuele ondersteuning op maat.