BOA, hoe pak je dat aan?

Het decreet buitenschoolse opvang en afstemming tussen buitenschoolse activiteiten (decreet BOA) legt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de buitenschoolse opvang en activiteiten bij de lokale besturen. Een niet te onderschatten, nieuwe uitdaging voor lokale besturen.

De VVSG wil de lokale besturen ondersteunen bij het aanpakken van deze uitdaging. Dit doen we via:

1)     Vorming in groep

De VVSG brengt lokale besturen samen in groepstrajecten met de focus op het delen en uitwisselen van informatie, kennis en inzichten over diverse aspecten van het decreet BOA.

2)     Ondersteuning op maat

Jouw lokaal bestuur kan bij de VVSG ook ondersteuning op maat krijgen bij de uitrol van het decreet in jouw gemeente: we begeleiden je bestuur bij één van de concrete opdrachten (vb. opmaken omgevingsanalyse, opstarten lokaal samenwerkingsverband, opstellen subsidiereglement …) of gedurende langere tijd tot je bestuur zelfstandig aan de slag gaat.

Archief