Korte uitleg

16 Regionale Landschappen in Vlaanderen behouden en versterken natuur, erfgoed & streekidentiteit, klimaat, draagvlak en beleving. We brengen inwoners en partners samen rond een wervend landschapsverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt.

 • Integrale landschapsbenadering

In onze cultuurlandschappen zijn zowel natuur als mensen, en hun verhalen en gebruiken, gevormd door het omgevende landschap. Het is die ‘vergroeiing’ die de Regionale Landschappen koesteren en we kijken daarbij steeds graag over muurtjes.

 • Denken, doen en inspireren

Regionale Landschappen hebben een brede blik op de regio vanuit unieke terreinkennis. We zorgen steeds voor maatwerk op basis van lokale kansen om inwoners en bezoekers nauwer in contact te brengen met streekeigen natuur en landschap.

 • Positief, creatief en efficiënt

Samenwerking, overleg en expertise zijn de positieve krachten waarmee Regionale Landschappen natuur en landschap versterken. Dankzij de vzw-structuur van de meeste (niet alle) regionale landschappen kunnen we snel en efficiënt zorgen voor resultaten, met inhoudelijke en financiële inbreng van eigenaars en partners als multiplicator.

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Het Vlaams Overleg Regionale Landschappen zet zich als ondersteuner in op:

Werf 1 "laten we een boom opzetten": vergroening

 • Doelstelling: één boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);
 • Doelstelling: 1/2de meter haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 • Doelstelling: één extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (=6.600 perken vanaf 10m2 t.e.m. 2030)

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit.

 • Doelstelling: 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding)
 • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwaer dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie).

 

Concreet voorzien de Regionale Landschappen de volgende ondersteuning: 

 • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over ‘Laten we een boom opzetten’ en ‘Water is het nieuwe goud’ met lokale besturen.
 • Draagvlak helpen vergroten voor vergroeningsmaatregelen bij de inwoners.
 • Integratie van de thema’s biodiversiteit, erfgoed, recreatie, beleving en educatie in lokale acties.
 • Het inzetten van kennis voor aanplant en beheer kleine landschapselementen en natuurvriendelijk en klimaatpositief inrichten open ruimte.
 • Begeleiden concrete acties rond ‘Laten we een boom opzetten’ en ‘Water is het nieuwe goud'