VORK

Het project heeft invloed op de volgende thema's: 

Water  |  Voedsel  |  Ruimtelijke ordening

Korte beschrijving:

VORK is een uniek volks- en opleidingsrestaurant voor iedereen, waar - dankzij cursisten - gezonde en betaalbare maaltijden geserveerd worden. VORK kiest om te werken met lokale en eerlijke producten. Hiervoor wordt actief samengewerkt met lokale handelaars en sociale projecten ikv korte keten en met het regionaal voedseldistributieplatform Food Act 13. Elke weekdag wordt een verse dagschotel en een vegetarisch alternatief aangeboden.

Reden van het project:

Op vraag van Horeca Forma (= vroeger Horeca Vorming Vlaanderen) en VDAB werd in 2005 VORK (= Vorming Opleiding Restauratie Kortrijk) als horeca-opleidingsproject opgestart in Kortrijk. Jarenlang werden keukenmedewerkers opgeleid in een grootkeuken van het OCMW Kortrijk. Omdat dit niet de ideale setting is voor een opleiding tot keukenmedewerker in de horeca, werd gezocht naar een andere locatie.In 2016 kocht OCMW Kortrijk een leegstaand (winkel)pand in het centrum van de stad Kortrijk, waar vanaf april 2018 VORK (= VOlksRestaurant Kortrijk) haar deuren opende.

 

Praktische info

 • Startdatum: 16 april 2018
 • Investeringsbedrag: >250.000 euro
 • Financieringskanaal: Eigen middelen
 • Aanwerving: Geen

 

 • Gemeente: Kortrijk
 • Contactpersoon: Piet Lareu
 • E-mailadres: pieter.lareu@kortrijk.be
 • Website: VORK

Betrokken diensten binnen de gemeente:

 • Taskforce intern OCMW met verschillende diensten: sociale dienst, wijkcentra, facility, keukenmanagement, programmaregisseur armoedebestrijding, ...
 • stad Kortrijk: stedenbouw/ruimtelijke planning, horeca-manager, ...
 • Extern: verschillende sociale organisaties: A'kzie, CAW, Unie der Zorgelozen, het Surplus-netwerk, ...
 • Mentor (als OCMW-vereniging): haalbaarheidsstudie en coördinator van het opleidingsproject VORK * ...

Samenwerking met andere lokale besturen:

Externe partners:

 • Samenwerkingsovereenkomst met 13 onderwijs-, arbeidsmarkt- en horeca-partners, waarin krachten en middelen gebundeld worden om de 4 doelstellingen van VORK te realiseren: Stad en OCMW Kortrijk ism:
 • Horeca Forma: ikv horeca-opleidingsproject
 • VDAB: erkende beroepsopleiding tot keukenmedewerker en werkplekleerplek voor zaal medewerker/hulpkelner
 • Mentor vzw (OCMW-vereniging): coördinator van het opleidinsgproject
 • CVO's CREO en SCALA: partners volwassenenonderwijs voor de opleiding keuken- en zaalmedewerker
 • CBE Open School voor Volwassenen: extra taal- en rekenlessen
 • HIZO en ATHENA: hotelscholen middelbaar en deeltijds onderwijs ikv duaal leren
 • Centrum Leren en Werken: stages ikv duaal leren, brugprojecten, aanloopfase, ...
 • Centrum voor Deeltijdse Vorming Aura: stages ikv duaal leren, brugprojecten, aanloopfase, ...

Succesfactoren

 • Beleidskeuze van lokaal bestuur + grote investering ikv armoedebestrijdingsplan; dit werd later ook gehonoreerd als geïntegreerd sociaal infrastructuurproject door Vlaams Minister Homans
 • Samenwerkingsovereenkomst met 13 onderwijs-, arbeidsmarkt- en horeca-partners, waarin krachten en middelen gebundeld worden om de 4 doelstellingen van VORK te realiseren
 • Goeie, lange voorbereiding: haalbaarheidsstudie, benchmarking van sociale restaurants in Vlaanderen, ideale ligging dankzij een uitgebreid locatie-onderzoek ism Horeca Forma, ...

Valkuilen

 • Valkuil van enkel 'kwetsbare' groepen te bereiken, die aan kortingtarieven komen eten (uitstraling/imago van OCMW-restaurant, waardoor het 'gewoon' publiek wegblijft)
 • Het omgekeerde: te weinig 'kwetsbare' groepen, omdat enkel 'standaard-tarieven' komen eten (als hip/trendy restaurant)
 • Te weinig/zwakke instroom van cursisten keuken- en zaalopleiding
 • Te weinig uitstroom naar werk in de horeca (of andere sectoren)

Uitdagingen

De belangrijkste uitdagingen voor VORK zijn: * bewaken van sociale mix bij de bezoekers (als volksrestaurant, waabij iedereen welkom is!); streefdoel = 50% aan standaardtarief (€ 14) en 50% aan kortingstarieven (€ 7 en € 2). * zorgen voor voldoende instroom en uitstroom van cursisten voor de opleiding tot keuken- en zaalmedewerker/hulpkelner (als opleidingsrestaurant) met goede uitstroomresultaten naar een job in de horeca of in andere sectoren (grootkeuken, verkoop, …) * bewaken van de financiële rentabiliteit; zowel op korte als op lange termijn door een goeie samenwerkingsovereenkomst met 13 onderwijs-, arbeidsmarkt- en horeca-partners en door een nauwe opvolging van de kosten