Korte uitleg

Op initiatief van inwoners van het Meetjesland werd de coöperatie Volterra voor duurzame energie opgericht. Meetjeslanders produceren zo hun eigen energie.

Volterra is een jonge, erkende burgercoöperatie die een sterke lokale verankering heeft in het Meetjesland. De coöperatie heeft tot doel: 

  • het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energieproductie en rationeel energiegebruik 
  • de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten en 
  • de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen 
  • het aansporen of ter beschikking stellen van vormen van samenaankoop van hernieuwbare energie 
  • de gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal te besteden aan sociaalecologische projecten in de regio of daarbuiten.

De eerste windmolen is in 2020 opgestart en levert lokale, duurzame energie. Deze realisatie aan de Huysmanhoeve in Eeklo is voor 75% eigendom van Ecopower en voor 25% van Volterra en dus volledig van de burgers.

Een aantal zonneprojecten zijn intussen ook gerealiseerd. Een groot aandeel daarvan kaderen in het project ‘Zon in Eeklo’. 

Wij zijn ook bezig met andere duurzame energieprojecten. 

Contactgegevens 

Aanbod ondersteuner LEKP

Volterra zet zich als ondersteuner in op:

Werf 2 “verrijk je wijk”: energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. 

  • Doelstelling: 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 perojecten in 2030)

 

Concreet voorziet Volterra de volgende ondersteuning: 

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over hernieuwbare energieprojecten met lokale besturen
  • Het ter beschikking stellen van modelreglementen, licenties voor hernieuwbare energieprojecten
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake hernieuwbare energieprojecten
  • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende hernieuwbare energieprojectenAndere