Vlaamse Overheid

Via Vizier 2030 wil de Vlaamse overheid de SDG's implementeren. Samen met Sustenuto publiceerde ze ook de handleiding voor overheidsinstanties om de SDG's te integreren. 

Provincies

De provinciale besturen van West-VlaanderenAntwerpen, Oost-Vlaanderen (SDG-kar, poefjes en plooitenten) en Vlaams-Brabant (SDG-spel) hebben een aanbod voor de gemeenten rond de SDG's.

CIFAL Flanders (SDG-opleidingscentrum van de VN in Vlaanderen)

De SDG-infosheet (2021) van CIFAL Flanders bevat een selectie van online bronnen over de SDG's. Er is ook een rubriek met bronnen specifiek voor lokale overheden. Hun SDG-wegwijzer (2021) gidst je organisatie door de Agenda 2030, met vragen en antwoorden voor de categorieën 'leren', 'organiseren', 'besturen', 'communiceren' en 'implementeren'. CIFAL Flanders heeft ook een trainingsaanbod voor onder meer bedrijven en kennisinstellingen. 

Middenveldorganisaties

Werken met scholen en jongeren rond de SDG's? 

Ook bedrijven en ondernemers inspireren ron de SDG's? 

  • Je kan terecht bij (onder andere) Voka, The Shift, MVO Vlaanderen en Trendhuis.
  • Route 2030 publiceerde het boek 'De weg naar duurzaam ondernemen' waarin ze in 5 stappen weergeven hoe je organisatie een duurzame impact kan hebben.
  • Het Centrum voor Impactgericht Maatschappelijk Innoveren en Ondernemen van de UCLL (Hogeschool University Colleges Leuven-Limburg) vergelijkt in dit rapport uit 2023 vier tools voor ondernemingen om hun duurzaamheidsbeleid vorm te geven, te professionaliseren en te vergelijken met andere organisaties. Het gaat om de Future Fit Business Benchmark, de Sustatool, de B Impact Assessment en de Common Good Matrix.