202102Lokaal Veerle Van Dyck kennisnetwerk_1.png
Provider image

Verkozen voor de gemeenteraad of een ander lokaal bestuursorgaan: en wat dan? Lokale mandatarissen bieden je maandelijks een inkijk in hun politiek engagement: welk parcours bracht hen op dit punt, welke concrete uitdagingen gaan ze aan voor hun gemeente, hoe houden ze zichzelf alert, en zijn er al realisaties waar ze trots op zijn?

"Mijn droom is om lokaal op een andere manier aan politiek te doen. Bij elke beslissing zou er ruimte moeten zijn om de tegenstem te horen
en er rekening mee te houden. Ik ben er mij terdege van bewust dat dit een grote ommezwaai in de politieke besluitvorming betekent, maar volgens mij is dit de enige manier om alle elementen mee te nemen in het beslissingstraject. Dit is de volgende stap in een participatief beleid."

Raadslid Veerle Van Dyck aan het woord.

Politiek parcours

Eind 2011 zag in Kontich ‘Dorpslijst Sander’ het licht. Toen ik ervan hoorde, was ik onmiddellijk gecharmeerd. Een politiek initiatief door en voor geëngageerde Kontichnaren, dat leek me wel iets. Ik wilde graag iets terugdoen voor de gemeente waar ik sinds 2010 woonde. Tot mijn verrassing werd ik in januari 2013 schepen, het begin van zes zeer boeiende jaren, waarin ik veel heb mogen realiseren. Hoewel we bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen een mooi resultaat hebben neergezet, moesten we toch naar de oppositiebanken verhuizen.

 

Vanuit de meerderheid in de oppositie

Ik vind dit geen eenvoudige weg. Het was een zoektocht om een manier te vinden om de besluitvorming constructief te beïnvloeden, om betrokken te blijven, maar zonder de mogelijkheid van de betrokkenheid die een schepenambt biedt. Vanuit de oppositie kun je zaken aankaarten, ideeën opperen, voorstellen doen, maar of er verder iets mee gebeurt, hangt volledig van de goodwill van de meerderheid af.

Corona

Voor mij blijft corona in 2021 een hot topic, niet zozeer wat de verboden, de hygiënemaatregelen en zo betreft, maar wel om als lokale overheid het algemeen welzijn van onze inwoners op de beste manier te ondersteunen. Hoe gaan we de eenzaamheid tegen, hoe ondersteunen we het welzijn van onze jeugd, hoe verbeteren we de gezondheid van onze inwoners? Daarnaast moeten we nadenken over hoe we het sociale weefsel in onze gemeenten door 2021 kunnen loodsen en het rijke verenigingsleven kunnen behouden.

 

Beste realisatie

Ik vind het vanuit de oppositie niet zo makkelijk om iets concreets te realiseren. We trachten de voorstellen van de meerderheid te steunen waar we kunnen. Maar we vragen van hen meer aandacht voor de kwetsbaarsten, voor uitbreiding van natuur, ontharding, middelen voor cultuur en ruimte voor kinderen en jeugd.

Voor Lokaal 02 | 2021