2021Lokaal 05 Verkozen en dan doen Steve Bettens.png
Provider image

Verkozen voor de gemeenteraad of een ander lokaal bestuursorgaan: en wat dan? Lokale mandatarissen bieden je maandelijks een inkijk in hun politiek engagement: welk parcours bracht hen op dit punt, welke concrete uitdagingen gaan ze aan voor hun gemeente, hoe houden ze zichzelf alert, en zijn er al realisaties waar ze trots op zijn?

"Corona toont aan hoe we snakken naar het behoud van de open ruimte. We maken beter RUP’s open ruimte, en steken de minder gunstig gelegen uitbreidingsgebieden in de diepvries. Oudenaarde is de stad voor wielrenners en wielertoeristen, maar het zou ook de stad van de winkelende fietsers kunnen zijn en van fietsende scholieren en werknemers. Plannen genoeg, maar op de uitvoering blijft het wachten, en wachten…"

Raadslid Steven Bettens aan het woord.

Politiek parcours

Omdat ik actief was in de ouderraad, de Fietsersen de Gezinsbond vroeg Elisabeth Meuleman op een zondagochtend of ik mee wilde doen met Groen. Samen met nog andere enthousiastelingen kregen we hier in Oudenaarde in 2006 een hele lijst rond. In de jaren daarna bouwden we Groen lokaal uit: meer leden, succesvolle etentjes en de nodige acties. Hierdoor zetelden we vanaf 2013 met drie en sinds 2019 met zes raadsleden.

 

Informatiegaring

Ik lees de notulen van het college en van het vast bureau. Als ze te summier zijn, stel ik vragen aan de bevoegde schepen. Omgekeerd probeer ik de vragen van burgers te beantwoorden, zij geven ook informatie en laten voelen wat er leeft. De voorbereiding van de gemeenteraad verloopt vlot. Alle informatie is digitaal raadpleegbaar, meerdere schepenen beleggen commissies.

Lokale uitdaging

Omdat groente-, fruit- en tuinafval in Oudenaarde niet apart wordt opgehaald, ijveren we voor buurtcomposteerplaatsen. In het centrum hebben we kaartjes uitgedeeld, 125 mensen willen al mee composteren en vijftien mensen gaven zich op als vrijwilliger. Het bestuur is ons voorstel genegen en wil logistieke steun bieden. Goede ideeën kunnen dus leiden tot goede samenwerking tussen meerderheid en oppositie.

 

Beste realisatie

Groen Oudenaarde werkt als een team, we konden samen met geëngageerde bewoners de verdere ontginning van leem op de kouters van Mater en Volkegem en de opening van nieuwe bedrijventerreinen buiten het kleinstedelijk gebied voorkomen. Oudenaarde moet de parel van de Vlaamse Ardennen blijven, met behoud van de weidse zichten, de bolle kouters, de akkers langs de geklasseerde kasseiwegen en de Scheldemeersen.

Voor Lokaal 05 | 2021