2021Lokaal04 - Jolien Lootens.png
Provider image

Verkozen voor de gemeenteraad of een ander lokaal bestuursorgaan: en wat dan? Lokale mandatarissen bieden je maandelijks een inkijk in hun politiek engagement: welk parcours bracht hen op dit punt, welke concrete uitdagingen gaan ze aan voor hun gemeente, hoe houden ze zichzelf alert, en zijn er al realisaties waar ze trots op zijn?

"De ideologische verschillen tussen de partijen in de gemeente zijn klein, toch zijn partijpolitieke spelletjes legio. Ik blijf hopen dat er in de gemeenteraad, in het belang van de inwoners, een dynamiek ontstaat die de partijgrenzen overstijgt. "

Raadslid Jolien Lootens aan het woord.

Politiek parcours

Ik werd in 2017 lid van de N-VA in Koekelare. Bij de gemeenteraadsverkiezingen het jaar daarop was ik meteen lijsttrekker. Mijn grootvader en grootmoeder waren respectievelijk burgemeester en schepen van Koekelare, dat was een bijkomende motivatie om de opdracht te aanvaarden. Sinds twee jaar ben ik gemeenteraadslid, in de oppositie.

 

Waardevolle oppositie

Dossiers moeten volledig zijn, de oppositie moet over alle flankerende stukken beschikken. Dat was bij het begin van de bestuursperiode niet het geval: er ontbraken dossiers, ze waren onvolledig, ze puilden uit van de legislatieve en andere fouten. Daar ben ik met mijn studies rechten en notariaat als basis zeer gevoelig voor. In de gemeenteraad ben ik, decreten in de hand, blijven hameren op dat pijnpunt. Ik ben fier dat na twee jaar de dossiers die de meerderheid voorlegt beter en vollediger zijn. Zo heb ik vanuit de oppositie fundamenteel bijgedragen aan beter beleid.

Statuut van het gemeenteraadslid

De gemeenteraadsleden zijn het hart van de democratie en staan het dichtst bij de burger, maar hun bijdrage aan het beleid is ondergewaardeerd. Net zoals de ministers in het parlement geen stemrecht hebben, zouden burgemeester en schepenen dat ook niet mogen hebben in de gemeenteraad. Zij moeten ten dienste staan van de raad, het wetgevend orgaan, en er hun beleid toelichten. Het debat en de beoordeling van de dossiers hoort toe aan de verkozen gemeenteraadsleden. Daarnaast zou de oppositie in de gemeenteraad, net als in Nederland en sommige grotere steden, over externe medewerkers moeten beschikken.

 

Beste realisatie

Vanuit de oppositie hebben we het gemeentelijke beleid naar een hoger niveau getild, het respect voor de oppositie is gegroeid. Maar mijn belangrijkste realisatie is de constante druk voor een positief klimaatbeleid in Koekelare, zodat ook de meerderheid hier intussen meer aandacht voor heeft. Met sterke inhoudelijke oppositie kun je voor de inwoners vaak meer realiseren dan met de steekvlampolitiek van de meerderheid.

Voor Lokaal 04 | 2021