voor het kennisnetwerk_1.jpg
Provider image

Vanaf 1 juni 2020 start het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen. Herbekijk het webinar van de VVSG en het Agentschap Wonen Vlaanderen waarin we de belangrijkste nieuwigheden op een rij zetten: wat is het nut van dit fonds, hoe kunnen OCMW’s ermee omgaan en hoe zit de regelgeving in elkaar?

De meeste vorderingen tot uithuiszettingen komt voor op de private huurmarkt. Achterstallige huurgelden zijn de voornaamste aanleiding voor de verhuurder om naar de vrederechter te stappen en een verbreking van de huurovereenkomst, al dan niet met uithuiszetting, te vragen.

De 'wet op de humanisering van de gerechtelijke uithuiszetting'   (1998) voorziet dat het OCMW steeds op de hoogte moet worden gebracht van elke vordering tot gerechtelijke uithuiszetting bij het vredegerecht. Het OCMW heeft de opdracht op om op de meest aangewezen wijze en binnen zijn wettelijke opdracht hulp aan te bieden. Dit is  geen makkelijke opgave. De melding van de vordering komt vaak slechts enkele dagen voor de zitting toe op het OCMW, waardoor er nog maar weinig tijd is om tot een oplossing te komen. Anderzijds is de relatie tussen huurder en verhuurder op het moment van de vordering tot uithuiszetting vaak al zo sterk verzuurd dat een effectieve oplossing niet meer realistisch is. De handelingsmarge van een OCMW is bijgevolg zeer beperkt. Minimaal contacteren de OCMW's de huurders, hetzij via brief, hetzij persoonlijk indien mogelijk. De OCMW's stellen vast dat dit vaak weinig resultaten oplevert. 

Verschillende OCMW proberen sneller op de bal te spelen en willen meer preventief werken. Zo organiseert de stad Antwerpen gratis huurbemiddeling en werkt men in het Waasland intergemeentelijk aan preventie van uithuiszetting en een woon- en zorgcontinuüm opgemaakt. 

Het nieuwe Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen kan eveneens een meer preventief instrument zijn die de OCMW's kunnen gebruiken om uithuiszettingen te gebruiken. 

Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen (FUB)

In dit webinar zetten de VVSG en het Agentschap Wonen Vlaanderen de belangrijkste nieuwigheden op een rij: wat is het nut van dit fonds, hoe kunnen OCMW’s ermee omgaan en hoe zit de regelgeving in elkaar?