In de Vlaamse dorpen en stadswijken nemen de parochiekerken  een belangrijke plaats in. Het zijn gebouwen met een bijzondere uitstraling en een meervoudige betekenis: voor de eredienst en liturgie, als gebeds- en stilteplek maar ook als cultureel en historisch patrimonium. Het gebruik voor de eredienst neemt dan wel op sommige plaatsen af, maar dat betekent niet dat de gebouwen daardoor hun hele betekenis verliezen. Als kerken minder intensief worden gebruikt, denken gemeente- en kerkbesturen meer en meer na over een aanvullend of nieuw gebruik. Wij ondersteunen lokale besturen en kerkbesturen in de zoektocht naar een kwalitatieve nieuwe invulling. Die kan aanvullend zijn op het bestaand gebruik of net een geheel nieuwe bestemming zijn. 

Het Platform Toekomst Parochiekerken is een samenwerking tussen de VVSG en PARCUM met de steun van de Vlaamse Overheid. We zijn het eerste aanspreekpunt voor alle vragen rond de toekomst van parochiekerken. Daarnaast ondersteunen we trajecten, begeleiden we waar nodig en versterken we de expertise van organisaties op het terrein. We werken zo ontzorgend mogelijk. We centraliseren op deze site alle informatie over de toekomst van parochiekerken. We brengen tendensen in het veld in beeld en spelen hier verder op in. 

We rollen onze praktische ondersteuning de komende maanden verder uit.

Op 24 mei 2023 organiseren we om 10u een persconferentie in Heilig Hartkerk te Lier: Waarheen met de parochiekerken? Meer informatie in de digitale persmap.

Het Platform Toekomst parochiekerken is een initiatief van de Vlaamse ministers Bart Somers en Matthias Diependaele en ondersteund door de bisschoppenconferentie, de agentschappen Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed, Team Vlaams Bouwmeester en Vlinter. Meer informatie over de partners.

Snel naar

In de kijker

Contact

Partners