In de Vlaamse dorpen en stadswijken nemen de parochiekerken  een belangrijke plaats in. Het zijn gebouwen met een bijzondere uitstraling en een meervoudige betekenis: voor de eredienst en liturgie, als gebeds- en stilteplek maar ook als cultureel en historisch patrimonium. Het gebruik voor de eredienst neemt dan wel op sommige plaatsen af, maar dat betekent niet dat de gebouwen daardoor hun hele betekenis verliezen. Als kerken minder intensief worden gebruikt, denken gemeente- en kerkbesturen meer en meer na over een aanvullend of nieuw gebruik. Wij ondersteunen lokale besturen en kerkbesturen in de zoektocht naar een kwalitatieve nieuwe invulling. Die kan aanvullend zijn op het bestaand gebruik of net een geheel nieuwe bestemming zijn. 

Het Platform Toekomst Parochiekerken is een samenwerking tussen de VVSG en PARCUM met de steun van de Vlaamse Overheid. We zijn het eerste aanspreekpunt voor alle vragen rond de toekomst van parochiekerken. Daarnaast ondersteunen we trajecten, begeleiden we waar nodig en versterken we de expertise van organisaties op het terrein. We werken zo ontzorgend mogelijk. We centraliseren op deze site alle informatie over de toekomst van parochiekerken.

Terugblik inspiratienetwerk Toekomst Parochiekerken Antwerpen

Op 14 december 2023 ontvingen we in het provinciehuis een 70-tal deelnemers op het eerste Inspiratienetwerk Toekomst Parochiekerken Antwerpen met het thema ‘Hoe je parochiekerk verduurzamen’.

Overzicht van de presentaties:

Dit netwerkmoment organiseren we twee keer per jaar samen met Kerkplus van provincie Antwerpen,  in samenwerking met het Bisdom Antwerpen en andere partners.  Samen bieden we een platform waarin we gezamenlijke uitdagingen aanpakken die gepaard gaan met het neven- en herbestemmen van kerken.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de volgende netwerkmomenten? Zijn er thema’s die je graag aan bod ziet komen in een van de volgende netwerken? Laat het ons weten.

Andere evenementen 2024

Op 20 maart 2024 organiseert het Bisdom Antwerpen de webinar ‘Verduurzamen van kerkelijk vastgoed’.

Het Netwerk Toekomst Parochiekerken voor de provincie Limburg vindt plaats op 28 februari 2024 met als thema: inzetten op duurzame energie bij parochiekerken.

Op 18 oktober 2023 hebben we een 110-tal deelnemers op onze webinar 'Kerkenbeleidsplan: opmaak of update en implementatie' ontvangen. Op vraag bezorgen we je de opgenomen webinar en presentaties. Contacteer ons via info@toekomstparochiekerken.be

Op 21 september 2023 hebben we een 100-tal deelnemers verwelkomd op de Inspiratiedag Toekomst Parochiekerken in de Begijnhofkerk Mechelen. Het overzicht van de presentaties, verslag vragenronde en voorbeeld van beheerovereenkomst vind je hier.

 

Het Platform Toekomst parochiekerken is een initiatief van de Vlaamse ministers Bart Somers en Matthias Diependaele en ondersteund door de bisschoppenconferentie, de agentschappen Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed, Team Vlaams Bouwmeester en Vlinter. Meer informatie over de partners.

Snel naar

In de kijker

Contact

Partners