Toegankelijkheid-DeLijn-Copyright_DeLijn.jpg
Provider image

Een inclusieve maatschappij waarin gelijke kansen centraal staan, kan alleen worden bereikt door een integraal toegankelijke leefomgeving. Dit vereist een voortdurende focus op fysieke en digitale toegankelijkheid van infrastructuur, informatie, dienstverlening en evenementen. Op deze pagina verzamelen we relevante informatie die jou daarmee kan helpen.

Leidraad: Aanpak toegankelijke haltes in jouw gemeente

VVSG maakte in samenwerking met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Inter - Toegankelijk Vlaanderen en Vervoersmaatschappij De Lijn een leidraad op voor de aanleg van toegankelijke haltes. Deze leidraad bundelt alle belangrijke informatie met betrekking tot subsidies, ontwerprichtlijnen en actieplannen voor jouw gemeente.

Ondersteuning

Herbekijk

  • Hoe zorg je voor een toegankelijk en verkeersveilig openbaar domein? Of een gemeente waar iedereen gelijkwaardig, zelfstandig en veilig kan leven, leren, werken, ontspannen? Ontdek en leer het via een terugblik op het online Mobibad van 2021.
  • Wil je meer weten over toegankelijke haltes en de subsidieprocedure? Ontdek het in ons webinar.

Inspiratie

Themadag Meer Mobiele Gemeente/Stad 2022

In het kader van het Masterplan Toegankelijke Haltes  vond op  3 oktober 2022 de eerste dag Meer Mobiele Gemeente/Stad plaats in Brugge. Steden en gemeenten konden een dossier indienen waarin ze aantonen dat ze actief inzetten op toegankelijke mobiliteit. Vind inspiratie in de filmpjes van de winnaars en genomineerden alsook in de presentaties van die dag.

Naar pagina

vervoerregio